Vị trí: Trang chủ > Hàng về > Hàng AMAZON và hàng JENSEN về ngày 19/01/2018

Bạn vừa xem

Hàng AMAZON và hàng JENSEN về ngày 19/01/2018
TuyenNV / 2018-01-23

Danh sách hàng về ngày 19/01/2018 gồm:

1.Hàng AMAZON:

Mã hàng  Surface Pro 4 số lượng 5 PCS (Dinhttk – Anh Kích).

2.Hàng JENSEN:

Mã hàng 423-000 số lượng 5 PCS (Dunglt – Anh Sang).


Hỏi đáp(Tổng 0 câu hỏi)

  • Chưa có hỏi đáp nào
Tổng 0 bản ghi, trên 1 trang. « »
Tài khoản: Khách
E-mail:
Đánh giá:
Comment: