Vị trí: Trang chủ > Hàng về > Hàng Mouser về ngày 29/01/2018

Bạn vừa xem

Hàng Mouser về ngày 29/01/2018
Tuyển NV / 2018-02-05
DANH   SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 29/01/2018
IndexPart   NumberDescriptionAvailable   QuantityKhách   hàngNhân   viên phụ trách
1C503B-GCN-CY0C0791Standard   LEDs - Through Hole Green Round LED100Anh Chình Loantt
2DRV5053EAQDBZRBoard   Mount Hall Effect / Magnetic Sensors 2.5-38V Ana Bipolar Hall Effect Sensor5A.BùiDopd
3PIC18F2320-I/SP8-bit   Microcontrollers - MCU 8KB 512 RAM 25 I/O150Anh SơnDinhttk
4PIC16F688-I/P8-bit   Microcontrollers - MCU 7KB 256 RAM 12 I/O100Anh SơnDinhttk
5MCP6002T-I/SNOperational   Amplifiers - Op Amps Dual 1.8V 1MHz220Anh SơnDinhttk
6DSPIC30F3012-30I/PDigital   Signal Processors & Controllers - DSP, DSC Sensor120Anh SơnDinhttk
7TOP249YNAC/DC   Converters 180 W 85-265 VAC 250 W 230 VAC100Anh SơnDinhttk
8PIC16F627A-I/P8-bit   Microcontrollers - MCU 1.75KB 224 RAM 16I/O Ind Temp PDIP18150Anh SơnDinhttk
9DSPIC30F3013-30I/SPDigital   Signal Processors & Controllers - DSP, DSC Sensor100Anh   SơnDinhttk
10CPC1035NTRSolid   State Relays - PCB Mount 1-Form-A 350V 100mA Solid State Relay30Anh SơnDinhttk
11MCP6002-I/POperational   Amplifiers - Op Amps Dual 1.8V 1MHz300Anh SơnDinhttk
12IR2103PBFGate   Drivers Half Bridge Driver 520ns150Anh SơnDinhttk
13IR2184PBFGate   Drivers HALF BRDG DRVR 600V 10 to 20V 1.4A150Anh SơnDinhttk
14SD2942WRF   MOSFET Transistors RF PWR N-Ch MOS 350W 15dB 175MHz2Anh QuangDinhttk
15CLA50E1200HBSCRs   50 Amps 1200V3Chị TấmHương NTT
16CPH3462-TL-WMOSFET   NCH 1A 100V 500MOHMS CPH310Chị TấmHương NTT
17STN2NF10MOSFET   N-Ch 100 Volt 2 Amp10Chị TấmHương NTT
18STU6NF10MOSFET   N-Ch, 100V-0.22ohms 6A5Chị TấmHương NTT
19NCS6D1215CIsolated   DC/DC Converters 6W 12Vin +/-15Vout +/-0.2A DIP2Chị TấmHương NTT
20LAUNCHXL-F28069MDevelopment   Boards & Kits - ARM MOTION (staSPIN-FOC) C2000 Picolo LnchPad1A Việt Âu LạcDUNGLT
21VS-25RIA120SCRs   1200 Volt 25 Amp10a SangDUNGLT
22FQA70N15MOSFET   150V N-Channel QFET4a SangDUNGLT
232696Knobs   & Dials 10 Turn 1/4" Shaft 1 screw7a SangDUNGLT
24EPS-120-27Switching   Power Supplies 121.5W 27V 4.5A 2x4in 84W convection1a SangDUNGLT
25TR15RA120-11E03-GY-BK-Level-VIWall   Mount AC Adapters Wall/15W/Grey/VI 12V/Straight/1800mm5ANH   PHÁTHUYVN
26C512A-WNN-CZ0B0151LED   COOL WHITE CLEAR 5MM RND T/H100Anh   Chình Loantt


Hỏi đáp(Tổng 0 câu hỏi)

  • Chưa có hỏi đáp nào
Tổng 0 bản ghi, trên 1 trang. « »
Tài khoản: Khách
E-mail:
Đánh giá:
Comment: