Vị trí: Trang chủ > Hàng về > Hàng Mouser về ngày 05/02/2018

Bạn vừa xem

Hàng Mouser về ngày 05/02/2018
TuyenNV / 2018-02-09
DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 05/02/2018
IndexPart   NumberDescriptionAvailable   QuantityNhân   Viên Phụ TráchKhách   Hàng
1AT28C64B-15PUEEPROM   64K 8K x 8 150 ns 4.5V-5.5V27TUYENNVCDCTTPHCM
2LM317AT/NOPBLinear   Voltage Regulators 3-TERMINAL ADJ REG7TUYENNVCDCTTPHCM
3CD74HCT4020ECounter   ICs Hi-Sp CMOS Logic 14-Stg Binary Count3TUYENNVCDCTTPHCM
4SN7404NInverters   Hex3TUYENNVCDCTTPHCM
5SN74LS148NEncoders,   Decoders, Multiplexers & Demultiplexers Line Priority Encodr3TUYENNVCDCTTPHCM
6SN74LS266NLogic   Gates Quad 2-In w/ OC Out3TUYENNVCDCTTPHCM
7SN74LS283NLogic   Adder & Subtractor 4-Bit Bnry Full Addr w/Fast Carry3TUYENNVCDCTTPHCM
8SN74LS90NCounter   ICs DECADE COUNTER3TUYENNVCDCTTPHCM
9SN74LS93NCounter   ICs 4bit Binary3TUYENNVCDCTTPHCM
10SN74HC00NLogic   Gates Quad 2-Input3TUYENNVCDCTTPHCM
11SN74HC02NLogic   Gates Quad 2-Input3TUYENNVCDCTTPHCM
12SN74HC08NLogic   Gates Quad 2-Input3TUYENNVCDCTTPHCM
13SN74HC11NLogic   Gates Triple 3-Input Pos3TUYENNVCDCTTPHCM
14SN74HC138NEncoders,   Decoders, Multiplexers & Demultiplexers 3-to-8 Line Decoder3TUYENNVCDCTTPHCM
15SN74HC14NInverters   Hex Schmitt-Trigger3TUYENNVCDCTTPHCM
16PS2501-1-ATransistor   Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch7TUYENNVCDCTTPHCM
17BTA12-800BWRGTriacs   12 Amp 800 Volt4TUYENNVCDCTTPHCM
18SN74LS10NTexas   Instruments3TUYENNVCDCTTPHCM
19OPA197IDBVRPrecision   Amplifiers Precision RRIO 36V Low IB, Low Vos20KHOATHVAnh   Hiển
20FL7733AMXLED   Lighting Drivers PSR LED DRIVER20KHOATHVAnh   Hiển
21ES-DLA-P16Logic   Analyzers 16-Ch Logic Analyzer Probes Only1KHOATHVAnh   Hiển
22CD74HCT573ELatches   Tri-St Octal D-Type10KHOATHVChị   Phương
23CD74HC4051EE4Multiplexer   Switch ICs Hi-Spd CMOS 8Ch Anlg Mltplxr/Demltplxr10KHOATHVChị   Phương
24ULN2802ADarlington   Transistors Eight NPN Array10KHOATHVChị   Phương
25MAX188DCPP+Analog   to Digital Converters - ADC 12-Bit 8Ch 133ksps 5.25V Precision ADC10KHOATHVChị   Phương
26MAX220CPE+RS-232   Interface IC 5V MultiCh RS-232 Driver/Receiver10KHOATHVChị   Phương
2771256SA15TPGSRAM   Memory 32Kx8 ASYNCHRONOUS 5.0V STATIC RAM10KHOATHVChị   Phương
28SN74HC04NInverters   Hex10KHOATHVChị   Phương
29LM317EMPX/NOPBLinear   Voltage Regulators 3-TERMINAL ADJ REG30KHOATHVChị   Phương
30B88069X0880S102GDT 150V 20% 5KA THROUGH HOLE50Loanttanh   Hiệp
311.5KE440CAESD Suppressors   / TVS Diodes 1500W 440V Bidirect50Loanttanh   Hiệp
32MMA1211KEGAccelerometers Z- AXIS 150G4LoanttAnh   Hùng
33MMA2204KEGAccelerometers   X-AXIS 100G ROHS16LoanttAnh   Hùng


Hỏi đáp(Tổng 0 câu hỏi)

  • Chưa có hỏi đáp nào
Tổng 0 bản ghi, trên 1 trang. « »
Tài khoản: Khách
E-mail:
Đánh giá:
Comment: