Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn

Bạn vừa xem

KSC2383

KSC2383

1000đ
AT49F002NT-70PC

AT49F002NT...

26000đ
MEM2311

MEM2311

8000đ
IR2110

IR2110

25000đ
NE555P

NE555P

3500đ
M1924FP

M1924FP

25000đ
DS1302Z

DS1302Z

7500đ
PIC16F1828-I/P

PIC16F1828...

50922đ
L3103S

L3103S

12000đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

TPC817A C9G

TPC817A C9G

15300đ
1N4737ATA

1N4737ATA

10400đ
TL431ACZ-AP

TL431ACZ-AP

13600đ
2N5551TA

2N5551TA

7800đ
EVAL-ADXRS64...

EVAL-ADXRS64...

3197000đ
SM08B-SRSS-T...

SM08B-SRSS-T...

30000đ
10SR-3S

10SR-3S

21000đ
SM10B-SRSS-T...

SM10B-SRSS-T...

35000đ
IKW50N60TFKS...

IKW50N60TFKS...

205000đ
410-249

410-249

1867000đ
FX2-100P-1.2...

FX2-100P-1.2...

224000đ
FX2-100S-1.2...

FX2-100S-1.2...

253000đ
TIP147TTU

TIP147TTU


2N5551TA

2N5551TA

3000đ
IR2103PBF

IR2103PBF


A2918SW

A2918SW

35000đ
BCX71J,215

BCX71J,215

5000đ
IR2125S

IR2125S

20000đ
IC HD63140PS

IC HD63140PS

50000đ
FR207

FR207

500đ
HD63B03YP

HD63B03YP

50000đ
A564 cắm

A564 cắm

500đ
TC828AECTTR

TC828AECTTR

500đ
AM26C31C

AM26C31C


IRF244

IRF244

120000đ
IRF250

IRF250

120000đ
k40h1203

k40h1203

90000đ
US90AEVK

US90AEVK

40000đ
Sim800C

Sim800C

100000đ
MM74HC14M

MM74HC14M

10000đ
SIM900

SIM900

210000đ
KBP307

KBP307

3500đ
PIC16F1828-E...

PIC16F1828-E...

37508đ
ds1307

ds1307

27000đ
2P4M

2P4M

3000đ
UZ1085L-ADJ

UZ1085L-ADJ

15000đ
Tổng 330 bản ghi 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]