Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn

Bạn vừa xem

IRF7220

IRF7220

15.000đ
DSPIC33FJ256MC710-I/PF

DSPIC33FJ2...

247.158đ
DS26C32ATM

DS26C32ATM

63.000đ
BTA216B-800B

BTA216B-80...

40.000đ
PIC18F2520-I/SP

PIC18F2520...

118.735đ
25LC256-I/P

25LC256-I/...

36.000đ
IR2110

IR2110

25.000đ
SA1013

SA1013

1.000đ
4N35-2

4N35-2

3.500đ
MEM2311

MEM2311

8.000đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

A2918SW

A2918SW

35.000đ
BCX71J,215

BCX71J,215

5.000đ
IR2125S

IR2125S

20.000đ
IC HD63140PS

IC HD63140PS

50.000đ
FR207

FR207

500đ
HD63B03YP

HD63B03YP

50.000đ
A564 cắm

A564 cắm

500đ
TC828AECTTR

TC828AECTTR

500đ
2mm-40x2-FH(...

2mm-40x2-FH(...

6.700đ
AM26C31C

AM26C31C


IRF244

IRF244

120.000đ
IRF250

IRF250

120.000đ
k40h1203

k40h1203

90.000đ
US90AEVK

US90AEVK

40.000đ
Sim800C

Sim800C

100.000đ
MM74HC14M

MM74HC14M

10.000đ
SIM900

SIM900

210.000đ
KBP307

KBP307

3.500đ
PIC16F1828-E...

PIC16F1828-E...

37.508đ
ds1307

ds1307

27.000đ
2P4M

2P4M

3.000đ
DC Socket 2....

DC Socket 2....

1.000đ
UZ1085L-ADJ

UZ1085L-ADJ

15.000đ
ERJ-6GEYJ471...

ERJ-6GEYJ471...

3.200đ
RNCP0805FTD1...

RNCP0805FTD1...

1.000đ
MC78M12ABDTG

MC78M12ABDTG

25.000đ
C828

C828

1.000đ
BC546

BC546

17.000đ
C556B

C556B

22.000đ
BC817-40LT1G

BC817-40LT1G

4.000đ
APR9301

APR9301

72.000đ
ES2D

ES2D

9.000đ
MAX487CSA

MAX487CSA

35.000đ
A7860L

A7860L

30.000đ
2N5551

2N5551

500đ
IRF1104

IRF1104

45.000đ
TC551001CFI-...

TC551001CFI-...

32.000đ
GS2678ZT

GS2678ZT

25.000đ
AT-65 Active...

AT-65 Active...

200.000đ
APAE1575R254...

APAE1575R254...

55.800đ
74HC08D

74HC08D

2.500đ
BL01RN1A1D2B

BL01RN1A1D2B

4.000đ
CL03-10

CL03-10

60.000đ
AD620AN

AD620AN

64.000đ
CVC033CL-039...

CVC033CL-039...

610.000đ
SUM110N04

SUM110N04

212.000đ
F3048F16

F3048F16

348.000đ
Tổng 306 bản ghi 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]