Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn

Bạn vừa xem

IR2110

IR2110

25.000đ
PIC18F2550-I/SP

PIC18F2550...

128.174đ
24C16WP

24C16WP

15.000đ
AT27C256R

AT27C256R

27.000đ
25LC1024-I/SM

25LC1024-I...

88.000đ
SS34 (SMD)

SS34 (SMD)

1.500đ
2SB562

2SB562

1.200đ
MCP73812T-420I/OT

MCP73812T-...

17.000đ
1N4148WT

1N4148WT

300đ
1N5822

1N5822

1.000đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

ADIS16475-3 ...

ADIS16475-3 ...

Liên hệ
TPC817A C9G

TPC817A C9G

15.300đ
1N4737ATA

1N4737ATA

10.400đ
TL431ACZ-AP

TL431ACZ-AP

13.600đ
2N5551TA

2N5551TA

7.800đ
EVAL-ADXRS64...

EVAL-ADXRS64...

3.197.000đ
SM08B-SRSS-T...

SM08B-SRSS-T...

30.000đ
10SR-3S

10SR-3S

21.000đ
SM10B-SRSS-T...

SM10B-SRSS-T...

35.000đ
IKW50N60TFKS...

IKW50N60TFKS...

205.000đ
410-249

410-249

1.867.000đ
FX2-100P-1.2...

FX2-100P-1.2...

224.000đ
FX2-100S-1.2...

FX2-100S-1.2...

253.000đ
TIP147TTU

TIP147TTU

Liên hệ
FLEXI-SMA90-...

FLEXI-SMA90-...

Liên hệ
SMARTALPHA-4...

SMARTALPHA-4...

Liên hệ
XBP24-DMSIT-...

XBP24-DMSIT-...

Liên hệ
A24-HASM-450

A24-HASM-450

Liên hệ
NL6448BC33-4...

NL6448BC33-4...

Liên hệ
FX2-100P-1.2...

FX2-100P-1.2...

Liên hệ
FX2-100S-1.2...

FX2-100S-1.2...

Liên hệ
801-007-16M8...

801-007-16M8...

Liên hệ
2N5551TA

2N5551TA

3.000đ
IR2103PBF

IR2103PBF

Liên hệ
A2918SW

A2918SW

35.000đ
BCX71J,215

BCX71J,215

5.000đ
IR2125S

IR2125S

20.000đ
IC HD63140PS

IC HD63140PS

50.000đ
FR207

FR207

500đ
HD63B03YP

HD63B03YP

50.000đ
A564 cắm

A564 cắm

500đ
TC828AECTTR

TC828AECTTR

500đ
2mm-40x2-FH(...

2mm-40x2-FH(...

6.700đ
AM26C31C

AM26C31C


IRF244

IRF244

120.000đ
IRF250

IRF250

120.000đ
k40h1203

k40h1203

90.000đ
US90AEVK

US90AEVK

40.000đ
Sim800C

Sim800C

100.000đ
MM74HC14M

MM74HC14M

10.000đ
SIM900

SIM900

210.000đ
KBP307

KBP307

3.500đ
PIC16F1828-E...

PIC16F1828-E...

37.508đ
ds1307

ds1307

27.000đ
2P4M

2P4M

3.000đ
DC Socket 2....

DC Socket 2....

1.000đ
UZ1085L-ADJ

UZ1085L-ADJ

15.000đ
ERJ-6GEYJ471...

ERJ-6GEYJ471...

3.200đ
Tổng 330 bản ghi 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]