Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn > Vi điều khiển/ Vi xử lý > Microchip Microcontroller

Bạn vừa xem

Lọc sản phẩm

Nhà sản xuất: Tất cả Microchip 
PIC10F220-I/P

PIC10F220-...

16.643đ
PIC16C74B-20I/P

PIC16C74B-...

184.313đ
PIC18F23K22-I/SP

PIC18F23K2...

62.100đ
DSPIC30F4012-30I/SP

DSPIC30F40...

158.479đ
PIC16CE625-20/P

PIC16CE625...

67.000đ
DSPIC30F2020-30I/SP

DSPIC30F20...

155.000đ
PIC18F2550-I/SP

PIC18F2550...

128.174đ
PIC16F84A-04I/P

PIC16F84A-...

117.990đ
PIC18F46K20-I/P

PIC18F46K2...

80.482đ
PIC18F46J50-I/PT

PIC18F46J5...

105.818đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

PIC16F1828-E...

PIC16F1828-E...

37.508đ
PIC18F46K20-...

PIC18F46K20-...

80.482đ
PIC16CE625-2...

PIC16CE625-2...

67.000đ
PIC18F23K22-...

PIC18F23K22-...

62.100đ
dsPIC33FJ32M...

dsPIC33FJ32M...

103.831đ
DSPIC33FJ256...

DSPIC33FJ256...

218.000đ
DSPIC33FJ256...

DSPIC33FJ256...

247.158đ
PIC24FJ128GB...

PIC24FJ128GB...

155.498đ
MRF24WB0MA/R...

MRF24WB0MA/R...

650.000đ
PIC32MX460F5...

PIC32MX460F5...

192.510đ
PIC24F08KL30...

PIC24F08KL30...

41.731đ
PIC18LF4620-...

PIC18LF4620-...

162.702đ
PIC18F4455-I...

PIC18F4455-I...

129.000đ
PIC10F220-I/...

PIC10F220-I/...

16.643đ
DSPIC30F4013...

DSPIC30F4013...

165.434đ
PIC16F727-I/...

PIC16F727-I/...

63.094đ
DSPIC33FJ12M...

DSPIC33FJ12M...

102.000đ
PIC18F2520-I...

PIC18F2520-I...

50.000đ
PIC32MX320F0...

PIC32MX320F0...

144.320đ
PIC18F2550-I...

PIC18F2550-I...

128.174đ
PIC16F72-I/S...

PIC16F72-I/S...

68.807đ
PIC16F1828-I...

PIC16F1828-I...

50.922đ
PIC16F1823-I...

PIC16F1823-I...

36.266đ
DSPIC33FJ64G...

DSPIC33FJ64G...

169.906đ
DSPIC33FJ256...

DSPIC33FJ256...

232.751đ
DSPIC30F6010...

DSPIC30F6010...

303.793đ
PIC16F526-I/...

PIC16F526-I/...

26.872đ
PIC18F4685-I...

PIC18F4685-I...

252.126đ
PIC18F2620-I...

PIC18F2620-I...

145.066đ
PIC16F631-I/...

PIC16F631-I/...

39.992đ
DSPIC30F4012...

DSPIC30F4012...

158.479đ
PIC16F505-I/...

PIC16F505-I/...

23.846đ
PIC16F726-E/...

PIC16F726-E/...

46.451đ
PIC24FJ128GA...

PIC24FJ128GA...

118.238đ
DSPIC33FJ32M...

DSPIC33FJ32M...

103.000đ
PIC18F2520-I...

PIC18F2520-I...

118.735đ
PIC16F84A-04...

PIC16F84A-04...

117.990đ
PIC18F46J50-...

PIC18F46J50-...

105.818đ
DSPIC30F2020...

DSPIC30F2020...

155.000đ
PIC16C74B-20...

PIC16C74B-20...

184.313đ
PIC24FJ64GA0...

PIC24FJ64GA0...

103.931đ
PIC16F887-I/...

PIC16F887-I/...

65.578đ
PIC16F690-I/...

PIC16F690-I/...

55.642đ
DSPIC30F6010...

DSPIC30F6010...

330.689đ
PIC16F886-I/...

PIC16F886-I/...

45.000đ
PIC16F887-I/...

PIC16F887-I/...

59.000đ
PIC18F2550-I...

PIC18F2550-I...

123.206đ
PIC18F6520-I...

PIC18F6520-I...

177.000đ
PIC18F97J60-...

PIC18F97J60-...

133.000đ
PIC18F26K22-...

PIC18F26K22-...

83.000đ
Tổng 59 bản ghi 1 [2]