Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn > Digital & Logic ICs > 74xxx Series

Bạn vừa xem

74HC04D

74HC04D

4.000đ
74HC245D

74HC245D

3.800đ
74HC595D

74HC595D

3.800đ
74HC138

74HC138

4.500đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

SM08B-SRSS-T...

SM08B-SRSS-T...

30.000đ
10SR-3S

10SR-3S

21.000đ
SM10B-SRSS-T...

SM10B-SRSS-T...

35.000đ
FX2-100P-1.2...

FX2-100P-1.2...

224.000đ
FX2-100S-1.2...

FX2-100S-1.2...

253.000đ
NL6448BC33-4...

NL6448BC33-4...

Liên hệ
FX2-100P-1.2...

FX2-100P-1.2...

Liên hệ
FX2-100S-1.2...

FX2-100S-1.2...

Liên hệ
801-007-16M8...

801-007-16M8...

Liên hệ
A564 cắm

A564 cắm

500đ
2mm-40x2-FH(...

2mm-40x2-FH(...

6.700đ
MM74HC14M

MM74HC14M

10.000đ
AT-65 Active...

AT-65 Active...

200.000đ
APAE1575R254...

APAE1575R254...

55.800đ
74HC08D

74HC08D

2.500đ
SN74LS381N

SN74LS381N

8.000đ
CD74AC05E

CD74AC05E

10.000đ
74LV04A

74LV04A

4.000đ
74HC595D

74HC595D

3.800đ
Connector 60...

Connector 60...

Liên hệ
SN74LS72N

SN74LS72N

42.000đ
SN74HC595N

SN74HC595N

6.000đ
Đế IC dip 40

Đế IC dip 40

3.000đ
74HC273AP

74HC273AP

6.000đ
74HC574N

74HC574N

7.000đ
74HC245D

74HC245D

3.800đ
74HC04D

74HC04D

4.000đ
PIC18F4523-I...

PIC18F4523-I...

164.000đ
Conncector 4...

Conncector 4...

5.000đ
CD74HC390E

CD74HC390E

8.000đ
74HC393N

74HC393N

7.000đ
74HC138

74HC138

4.500đ
74HC245

74HC245

5.700đ
HD74HC74P

HD74HC74P

8.000đ
Tổng 35 bản ghi