Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn > Amplifiers & Linear ICs

Bạn vừa xem

SIM900

SIM900

210000đ
MC33074AD

MC33074AD

10000đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

SIM900

SIM900

210000đ
MAX487CSA

MAX487CSA

35000đ
GS2678ZT

GS2678ZT

25000đ
CVC033CL-039...

CVC033CL-039...

610000đ
MC34063AP1

MC34063AP1

3500đ
LM2917N

LM2917N

47000đ
MAX4372FESA

MAX4372FESA

75000đ
MC33074AD

MC33074AD

10000đ
UA7805C

UA7805C

8000đ
TNY266PN

TNY266PN

20000đ
MC34063

MC34063

3500đ
LM2576T-ADJ

LM2576T-ADJ

13000đ
LM2576S-5.0

LM2576S-5.0

13000đ
LT1490A

LT1490A

54000đ
TNY278PN

TNY278PN

20000đ
L7805CV

L7805CV

5800đ
TC962CPA

TC962CPA

87000đ
MCP1624T-I/C...

MCP1624T-I/C...

15000đ
MCP6024-I/SL

MCP6024-I/SL

57000đ
MCP6S21-I/P

MCP6S21-I/P

23000đ
MCP1256-E/UN

MCP1256-E/UN

45000đ
ADA4950-1YCP...

ADA4950-1YCP...

190000đ
MAX487ESA

MAX487ESA

35000đ
HD63701VOP

HD63701VOP

70000đ
MCP1640DT-I/...

MCP1640DT-I/...

17000đ
P521GB

P521GB

3000đ
LM2576T-5.0

LM2576T-5.0

13000đ
TOP245YN

TOP245YN

12000đ
LM258P

LM258P

12000đ
A7800

A7800

24000đ
TNY267PN

TNY267PN

39000đ
LM337

LM337

7500đ
LM2596T-ADJ

LM2596T-ADJ

16000đ
LM2576S-ADJ

LM2576S-ADJ

14000đ
LM2576HVS-AD...

LM2576HVS-AD...

20000đ
LM2577T-ADJ

LM2577T-ADJ

38000đ
MCP6002-I/P

MCP6002-I/P

10000đ
TNY268PN

TNY268PN

45000đ
LM317T

LM317T

5800đ
AMS1084CM

AMS1084CM

6000đ
Tổng 41 bản ghi