Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn > Amplifiers & Linear ICs > Op Amps

Bạn vừa xem

MC33074AD

MC33074AD

10.000đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

MAX487CSA

MAX487CSA

35.000đ
MC34063AP1

MC34063AP1

3.500đ
LM2917N

LM2917N

47.000đ
MAX4372FESA

MAX4372FESA

75.000đ
MC33074AD

MC33074AD

10.000đ
UA7805C

UA7805C

8.000đ
TNY266PN

TNY266PN

20.000đ
MC34063

MC34063

3.500đ
LM2576T-ADJ

LM2576T-ADJ

13.000đ
LM2576S-5.0

LM2576S-5.0

13.000đ
LT1490A

LT1490A

54.000đ
TNY278PN

TNY278PN

20.000đ
L7805CV

L7805CV

5.800đ
TC962CPA

TC962CPA

87.000đ
MCP1624T-I/C...

MCP1624T-I/C...

15.000đ
MCP6024-I/SL

MCP6024-I/SL

57.000đ
MCP6S21-I/P

MCP6S21-I/P

23.000đ
MCP1256-E/UN

MCP1256-E/UN

45.000đ
AIAP-01-4R7-...

AIAP-01-4R7-...

Liên hệ
ADA4950-1YCP...

ADA4950-1YCP...

190.000đ
MAX487ESA

MAX487ESA

35.000đ
HD63701VOP

HD63701VOP

70.000đ
MCP1640DT-I/...

MCP1640DT-I/...

17.000đ
P521GB

P521GB

3.000đ
LM2576T-5.0

LM2576T-5.0

13.000đ
TOP245YN

TOP245YN

12.000đ
LM258P

LM258P

12.000đ
A7800

A7800

24.000đ
TNY267PN

TNY267PN

39.000đ
LM337

LM337

7.500đ
LM2596T-ADJ

LM2596T-ADJ

16.000đ
LM2576S-ADJ

LM2576S-ADJ

14.000đ
LM2576HVS-AD...

LM2576HVS-AD...

20.000đ
LM2577T-ADJ

LM2577T-ADJ

38.000đ
MCP6002-I/P

MCP6002-I/P

10.000đ
TNY268PN

TNY268PN

45.000đ
LM317T

LM317T

5.800đ
AMS1084CM

AMS1084CM

6.000đ
Tổng 38 bản ghi