Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn > Diodes & Rectifiers

Bạn vừa xem

Diode 1N5819

Diode 1N58...

1.000đ
SS34 (SMD)

SS34 (SMD)

1.500đ
FR207

FR207

500đ
1N5822

1N5822

1.000đ
1N4148WT

1N4148WT

300đ
KBP307

KBP307

3.500đ
1N4733A

1N4733A

1.000đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

1N4737ATA

1N4737ATA

10.400đ
FR207

FR207

500đ
KBP307

KBP307

3.500đ
BL01RN1A1D2B

BL01RN1A1D2B

4.000đ
CL03-10

CL03-10

60.000đ
SMBJ30A

SMBJ30A

10.000đ
Diode Zenner...

Diode Zenner...

1.400đ
SS34 (SMD)

SS34 (SMD)

1.500đ
1N4148WT

1N4148WT

300đ
RLS4150TE-11

RLS4150TE-11

9.300đ
SMP1322-005L...

SMP1322-005L...

16.000đ
HCPL2530S

HCPL2530S

64.000đ
SBRF1060CT

SBRF1060CT

9.000đ
ZMM8V2

ZMM8V2

1.000đ
MIC 10A10

MIC 10A10

2.500đ
P6KE250CA

P6KE250CA

7.000đ
FR607

FR607

3.000đ
1N5822

1N5822

1.000đ
2W10

2W10

2.500đ
SS54

SS54

1.500đ
Diode 1N5819...

Diode 1N5819...

13.000đ
FR157

FR157

1.500đ
9598424402

9598424402

95.000đ
Cl03-15

Cl03-15

60.000đ
1N4733A

1N4733A

1.000đ
Diode 1N5819

Diode 1N5819

1.000đ
Tổng 28 bản ghi