Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn > Diodes & Rectifiers

Bạn vừa xem

1N4733A

1N4733A

1000đ
KBP307

KBP307

3500đ
SS34 (SMD)

SS34 (SMD)

1500đ
1N5822

1N5822

1000đ
FR207

FR207

500đ
Diode 1N5819

Diode 1N58...

1000đ
1N4148WT

1N4148WT

300đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

1N4737ATA

1N4737ATA

10400đ
FR207

FR207

500đ
KBP307

KBP307

3500đ
BL01RN1A1D2B

BL01RN1A1D2B

4000đ
CL03-10

CL03-10

60000đ
SMBJ30A

SMBJ30A

10000đ
SS34 (SMD)

SS34 (SMD)

1500đ
1N4148WT

1N4148WT

300đ
RLS4150TE-11

RLS4150TE-11

9300đ
SMP1322-005L...

SMP1322-005L...

16000đ
HCPL2530S

HCPL2530S

64000đ
SBRF1060CT

SBRF1060CT

9000đ
ZMM8V2

ZMM8V2

1000đ
MIC 10A10

MIC 10A10

2500đ
P6KE250CA

P6KE250CA

7000đ
FR607

FR607

3000đ
1N5822

1N5822

1000đ
2W10

2W10

2500đ
SS54

SS54

1500đ
Diode 1N5819...

Diode 1N5819...

13000đ
FR157

FR157

1500đ
9598424402

9598424402

95000đ
Cl03-15

Cl03-15

60000đ
1N4733A

1N4733A

1000đ
Diode 1N5819

Diode 1N5819

1000đ
Tổng 28 bản ghi