Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn > Transistors

Bạn vừa xem

KSC2383

KSC2383

1000đ
TIP42C

TIP42C

5800đ
2SB562

2SB562

1200đ
TIP142T

TIP142T

4500đ
SA1013

SA1013

1000đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

TPC817A C9G

TPC817A C9G

15300đ
TL431ACZ-AP

TL431ACZ-AP

13600đ
2N5551TA

2N5551TA

7800đ
TIP147TTU

TIP147TTU


2N5551TA

2N5551TA

3000đ
BCX71J,215

BCX71J,215

5000đ
TC828AECTTR

TC828AECTTR

500đ
BC546

BC546

17000đ
C556B

C556B

22000đ
TIP142T

TIP142T

4500đ
TIP42C

TIP42C

5800đ
DNBT8105-7

DNBT8105-7

9100đ
C1815

C1815


BSN20-7

BSN20-7


2SC1815

2SC1815

475đ
MB6F

MB6F

5000đ
SA1013

SA1013

1000đ
KSC2383

KSC2383

1000đ
FSDM311

FSDM311

22800đ
2SB562

2SB562

1200đ
Tổng 20 bản ghi