Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn > Transistors

Bạn vừa xem

KSC2383

KSC2383

1.000đ
TIP42C

TIP42C

5.800đ
2SB562

2SB562

1.200đ
SA1013

SA1013

1.000đ
TIP142T

TIP142T

4.500đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

TPC817A C9G

TPC817A C9G

15.300đ
TL431ACZ-AP

TL431ACZ-AP

13.600đ
2N5551TA

2N5551TA

7.800đ
TIP147TTU

TIP147TTU

Liên hệ
2N5551TA

2N5551TA

3.000đ
BCX71J,215

BCX71J,215

5.000đ
TC828AECTTR

TC828AECTTR

500đ
BC546

BC546

17.000đ
C556B

C556B

22.000đ
TIP142T

TIP142T

4.500đ
TIP42C

TIP42C

5.800đ
DNBT8105-7

DNBT8105-7

9.100đ
C1815

C1815

Liên hệ
BSN20-7

BSN20-7

Liên hệ
2SC1815

2SC1815

475đ
MB6F

MB6F

5.000đ
SA1013

SA1013

1.000đ
KSC2383

KSC2383

1.000đ
FSDM311

FSDM311

22.800đ
2SB562

2SB562

1.200đ
Tổng 20 bản ghi