Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn > Mosfets & FETs

Bạn vừa xem

L3103S

L3103S

12.000đ
IR2110

IR2110

25.000đ
MEM2311

MEM2311

8.000đ
IRF7220

IRF7220

15.000đ
IRF5210PBF

IRF5210PBF

15.000đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

IR2125S

IR2125S

20.000đ
SUM110N04

SUM110N04

212.000đ
MEM2311

MEM2311

8.000đ
IRF5210PBF

IRF5210PBF

15.000đ
2SC2510A

2SC2510A

884.946đ
14N05L

14N05L

5.000đ
TC4432COA

TC4432COA

77.000đ
L3103S

L3103S

12.000đ
IRF7220

IRF7220

15.000đ
IR2110

IR2110

25.000đ
IRF3205Z

IRF3205Z

12.000đ
MIP0221SC

MIP0221SC

23.000đ
2SC1945

2SC1945

253.495đ
Tổng 13 bản ghi