Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn > Triacs & Thyristors (SCR)

Bạn vừa xem

Lọc sản phẩm

Nhà sản xuất: Tất cả China  Microchip  NEC 
BTA216B-800B

BTA216B-80...

40000đ

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

2P4M

2P4M

3000đ
BTA216-800B

BTA216-800B

40000đ
BTA216B-800B

BTA216B-800B

40000đ
MCR100-6

MCR100-6

60000đ
Tổng 4 bản ghi