Vị trí: Trang chủ > Linh kiện bán dẫn > Interface - Drivers

Bạn vừa xem

Danh sách sản phẩm
Hiển thị:    Theo thời gian Theo giá bán Theo cập nhật

IKW50N60TFKS...

IKW50N60TFKS...

205.000đ
A2918SW

A2918SW

35.000đ
AM26C31C

AM26C31C


MCP2551-I/SN

MCP2551-I/SN

30.000đ
MCP41050-I/P

MCP41050-I/P

40.000đ
MCP2210-I/SO

MCP2210-I/SO

58.000đ
MCP41010-I/S...

MCP41010-I/S...

40.000đ
MCP42050-I/P

MCP42050-I/P

60.000đ
MCP41100-I/P

MCP41100-I/P

40.000đ
MCP42100-I/P

MCP42100-I/P

60.000đ
MAX232CSE

MAX232CSE

4.500đ
MAX232CPE

MAX232CPE

4.000đ
NRF24LE1G

NRF24LE1G

23.000đ
DP83848VV-VB...

DP83848VV-VB...

67.000đ
PL2303-HX

PL2303-HX

15.500đ
AR1020-I/SO

AR1020-I/SO

55.000đ
SSD1963QL9

SSD1963QL9

120.000đ
MCP23017-E/S...

MCP23017-E/S...

36.000đ
MAX211EEAI

MAX211EEAI

40.000đ
SA5888

SA5888

10.000đ
Tổng 20 bản ghi