Category Archives: Lịch đặt hàng

Lịch đặt hàng Digikey & Mouser ngày 18/04/2018.

Công ty CP TECHPAL xin thông báo với quý khách hàng lịch đặt hàng Digikey & Mouser tiếp theo như sau:
Lịch chốt đơn hàng Digikey  & Mouser là 16h ngày 18/04/20118.
Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu đặt hàng Digikey & Mouser  nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất.
Nếu Quý khách đặt hàng trước ngày 18/04/2018 và dự kiến ngày 25/04/2018 Công ty chúng tôi sẽ có thể giao hàng cho Quý khách.

Liên hệ miền Bắc:
Email: store@techpal.vn; Tel: 043.79.38.272 Nhánh 2; Mobile: 0974.165.713

Liên hệ miền Nam:
Email: tuyennv@techpal.vn; Mobile: 086.685.3564 

Lịch đặt hàng Digikey ngày 13/03/2018.

Công ty CP TECHPAL xin thông báo với quý khách hàng lịch đặt hàng Digikey tiếp theo như sau:
Lịch chốt đơn hàng Digikey là 16h ngày 13/03/20118.
Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu đặt hàng Digikey  nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất.
Nếu Quý khách đặt hàng trước ngày 13/03/2018 và dự kiến ngày 21/03/2018 Công ty chúng tôi sẽ có thể giao hàng cho Quý khách.

Liên hệ miền Bắc:
Email: store@techpal.vn; Tel: 043.79.38.272 Nhánh 2; Mobile: 0974.165.713

Liên hệ miền Nam:
Email: tuyennv@techpal.vn; Mobile: 086.685.3564 

Lịch đặt hàng Mouser ngày 14/12/2017

Công ty CP TECHPAL xin thông báo với quý khách hàng lịch đặt hàng MOUSER tiếp theo như sau:
Lịch chốt đơn hàng MOUSER là 17h ngày 14/12/20117
Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu đặt hàng MOUSER nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất.
Nếu Quý khách đặt hàng trước ngày 14/12/2017 và dự kiến ngày 21/12/2017 Công ty chúng tôi sẽ có thể giao hàng cho Quý khách.

Liên hệ miền Bắc:
Email: store@techpal.vn; Tel: 043.79.38.272 Nhánh 2; Mobile: 0974.165.713

Liên hệ miền Nam:
Email: tuyennv@techpal.vn; Mobile: 086.685.3564 

Lịch đặt hàng Digikey ngày 21/11/2017

Công ty CP TECHPAL xin thông báo với quý khách hàng lịch đặt hàng Digikey tiếp theo như sau:
Lịch chốt đơn hàng Digikey là 16h ngày 21/11/20117
Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu đặt hàng Digikey  nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất.
Nếu Quý khách đặt hàng trước ngày 21/11/2017 và dự kiến ngày 30/11/2017 Công ty chúng tôi sẽ có thể giao hàng cho Quý khách.

Liên hệ miền Bắc:
Email: store@techpal.vn; Tel: 043.79.38.272 Nhánh 2; Mobile: 0974.165.713

Liên hệ miền Nam:
Email: tuyennv@techpal.vn; Mobile: 086.685.3564 

Lịch đặt hàng Mouser ngày 08/11/2017

Công ty CP TECHPAL xin thông báo với quý khách hàng lịch đặt hàng MOUSER tiếp theo như sau:
Lịch chốt đơn hàng MOUSER là 12h ngày 08/11/20117
Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu đặt hàng MOUSER nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất.
Nếu Quý khách đặt hàng trước ngày 08/11/2017 và dự kiến ngày 17/11/2017 Công ty chúng tôi sẽ có thể giao hàng cho Quý khách.

Liên hệ miền Bắc:
Email: store@techpal.vn; Tel: 043.79.38.272 Nhánh 2; Mobile: 0974.165.713

Liên hệ miền Nam:
Email: tuyennv@techpal.vn; Mobile: 086.685.3564 

Lịch đặt hàng Mouser ngày 12/10/2017

Công ty CP TECHPAL xin thông báo với quý khách hàng lịch đặt hàng MOUSER tiếp theo như sau:
Lịch chốt đơn hàng MOUSER là 12h ngày 12/10/2017
Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu đặt hàng MOUSER nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất.
Nếu Quý khách đặt hàng trước ngày 12/10/2017 và dự kiến ngày 20/10/2017 Công ty chúng tôi sẽ có thể giao hàng cho Quý khách.

Liên hệ miền Bắc:
Email: store@techpal.vn; Tel: 043.79.38.272 Nhánh 1; Mobile: 0974.165.713

Liên hệ miền Nam:
Email: tuyennv@techpal.vn; Mobile: 086.685.3564 

Lịch đặt hàng Digikey-Mouser ngày 13/09/2017

Công ty CP TECHPAL xin thông báo với quý khách hàng lịch đặt hàng DIGIKEY – MOUSER tiếp theo như sau:
Lịch chốt đơn hàng DIGIKEY – MOUSER là 15h ngày 13/09/2017
Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu đặt hàng  DIGIKEY – MOUSER nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất.
Nếu Quý khách đặt hàng trước ngày 13/09/2017 và dự kiến ngày 20/09/2017 Công ty chúng tôi sẽ có thể giao hàng cho Quý khách.

Liên hệ miền Bắc:
Email: store@techpal.vn; Tel: 0243.79.38.272 Nhánh 1; Mobile: 0974.165.713

Liên hệ miền Nam:
Email: tuyennv@techpal.vn; Mobile: 0286.685.3564 

Lịch đặt hàng Digikey-Mouser ngày 21/08/2017

Công ty CP TECHPAL xin thông báo với quý khách hàng lịch đặt hàng DIGIKEY – MOUSER tiếp theo như sau:
Lịch chốt đơn hàng DIGIKEY – MOUSER là 15h ngày 21/08/2017
Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu đặt hàng  DIGIKEY – MOUSER nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất.
Nếu Quý khách đặt hàng trước ngày 21/08/2017 và dự kiến ngày 28/08/2017 Công ty chúng tôi sẽ có thể giao hàng cho Quý khách.

Liên hệ miền Bắc:
Email: store@techpal.vn; Tel: 043.79.38.272 Nhánh 1; Mobile: 0974.165.713

Liên hệ miền Nam:
Email: tuyennv@techpal.vn; Mobile: 086.685.3564 

Lịch đặt hàng Digikey ngày 26/07/2017

Công ty CP TECHPAL xin thông báo với quý khách hàng lịch đặt hàng DIGIKEY tiếp theo như sau:
Lịch chốt đơn hàng DIGIKEY là 15h ngày 26/07/2017
Vậy quý khách hàng nào đang có nhu cầu đặt hàng  DIGIKEY nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất.
Nếu Quý khách đặt hàng trước ngày 26/07/2017 và dự kiến ngày 02/08/2017 Công ty chúng tôi sẽ có thể giao hàng cho Quý khách.

Liên hệ miền Bắc:
Email: store@techpal.vn; Tel: 043.79.38.272 Nhánh 1; Mobile: 0974.165.713

Liên hệ miền Nam:
Email: tuyennv@techpal.vn; Mobile: 086.685.3564