Các mặt hàng trong danh mục sản phẩm này hiện đang tồn kho rất ít hoặc đã hết hàng. Quý khách hàng muốn đặt hàng sản phẩm trong danh mục này, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh hoặc email liên hệ cho chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Chưa xác định

VS-T70HF60

450,000 

Chưa xác định

LZB-3WB

560,000 

Chưa xác định

AMD41-20-20

6,700,000 

Chưa xác định

K-TEK-B116FK

1,000,000 

Chưa xác định

SI-7230M

275,000 

Chưa xác định

103AT-2

13,000 

Chưa xác định

CTM699

1,400,000 

Chưa xác định

CM75TF-12H

800,000 

Chưa xác định

CTP301

4,100,000 

Chưa xác định

A60L-0001-0290#LM32C

40,000 

Chưa xác định

HP119E

10,000 

Chưa xác định

A44L-0001-0165#500A

320,000 

Chưa xác định

A7800A

25,000 

Chưa xác định

15050HSL

380,000 

Chưa xác định

KEG13-Y

35,000 

Chưa xác định

170M6348

1,780,000 

Chưa xác định

SJ2520

120,000 

Chưa xác định

LY2N-D2 DC24V

140,000 

Chưa xác định

R4T-YC DC24V

300,000 

Chưa xác định

SJ2519

120,000 

Chưa xác định

R4T-G6D DC24V

430,000 

Chưa xác định

TLC277CP

40,000 

Chưa xác định

TLP560G

20,000 

Chưa xác định

SPK-WM DC24V

820,000 

Chưa xác định

LQ10D367

2,200,000 

Chưa xác định

BA6289F-E2

20,000 

Chưa xác định

4,600 

Chưa xác định

SFM20-C

6,000 

Chưa xác định

Dây kết nối Board RZA0493

120,000 

Chưa xác định

FY-1A

1,400,000 

Chưa xác định

FPD-2-A9-P2-O3-O3

6,100,000 

Chưa xác định

FPD-1-S13-P2-O3

4,770,000 

Chưa xác định

SFK-112DM

21,000 

Chưa xác định

EN6000B3-1

5,600,000 

Chưa xác định

VS-T70HF60

450,000 

Chưa xác định

XMT-288FC-III

4,900,000 

Chưa xác định

TSXP57103M

13,500,000 

Chưa xác định

QAW4000-04

810,000 

Chưa xác định

SCB941600

980,000 

Chưa xác định

4V410-15

630,000 

Chưa xác định

ASY-2D

130,000 

Chưa xác định

JSS48A-S

345,000 

Chưa xác định

CBL-M62M25X8-100

370,000 

Chưa xác định

NBN0004

10,000 

Chưa xác định

NKN0077

23,000 

Chưa xác định

ZGA20RU1100i

135,000 

Chưa xác định

SLA-09VDC-SL-A

16,000 

Chưa xác định

TL431ACZ-AP

6,000 

Chưa xác định

1N4737ATA

5,000 

Chưa xác định

ATATMEL-ICE

3,347,500