Các mặt hàng trong danh mục sản phẩm này hiện đang tồn kho rất ít hoặc đã hết hàng. Quý khách hàng muốn đặt hàng sản phẩm trong danh mục này, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh hoặc email liên hệ cho chúng tôi để biết thêm chi tiết.

+

Chưa xác định

VS-T70HF60

450,000 
+

Chưa xác định

LZB-3WB

560,000 
+

Chưa xác định

AMD41-20-20

6,700,000 
+

Chưa xác định

K-TEK-B116FK

1,000,000 
+

Chưa xác định

SI-7230M

275,000 
+

Chưa xác định

103AT-2

13,000 
+

Chưa xác định

CTM699

1,400,000 
+

Chưa xác định

CM75TF-12H

800,000 
+

Chưa xác định

CTP301

4,100,000 
+

Chưa xác định

A60L-0001-0290#LM32C

40,000 
+

Chưa xác định

HP119E

10,000 
+

Chưa xác định

A44L-0001-0165#500A

320,000 
+

Chưa xác định

A7800A

25,000 
+

Chưa xác định

15050HSL

380,000 
+

Chưa xác định

KEG13-Y

35,000 
+

Chưa xác định

170M6348

1,780,000 
+

Chưa xác định

SJ2520

120,000 
+

Chưa xác định

LY2N-D2 DC24V

140,000 
+

Chưa xác định

R4T-YC DC24V

300,000 
+

Chưa xác định

SJ2519

120,000 
+

Chưa xác định

R4T-G6D DC24V

430,000 
+

Chưa xác định

TLC277CP

40,000 
+

Chưa xác định

TLP560G

20,000 
+

Chưa xác định

SPK-WM DC24V

820,000 
+

Chưa xác định

LQ10D367

2,200,000 
+

Chưa xác định

BA6289F-E2

20,000 
+

Chưa xác định

4,600 
+

Chưa xác định

SFM20-C

6,000 
+

Chưa xác định

Dây kết nối Board RZA0493

120,000 
+

Chưa xác định

FY-1A

1,400,000 
+

Chưa xác định

FPD-2-A9-P2-O3-O3

6,100,000 
+

Chưa xác định

FPD-1-S13-P2-O3

4,770,000 
+

Chưa xác định

SFK-112DM

21,000 
+

Chưa xác định

EN6000B3-1

5,600,000 
+

Chưa xác định

VS-T70HF60

450,000 
+

Chưa xác định

XMT-288FC-III

4,900,000 
+

Chưa xác định

TSXP57103M

13,500,000 
+

Chưa xác định

QAW4000-04

810,000 
+

Chưa xác định

SCB941600

980,000 
+

Chưa xác định

4V410-15

630,000 
+

Chưa xác định

ASY-2D

130,000 
+

Chưa xác định

JSS48A-S

345,000 
+

Chưa xác định

CBL-M62M25X8-100

370,000 
+

Chưa xác định

NBN0004

10,000 
+

Chưa xác định

NKN0077

23,000 
+

Chưa xác định

ZGA20RU1100i

135,000 
+

Chưa xác định

SLA-09VDC-SL-A

16,000 
+

Chưa xác định

TL431ACZ-AP

6,000 
+

Chưa xác định

1N4737ATA

5,000 
+

Chưa xác định

ATATMEL-ICE

3,347,500