Các mặt hàng trong danh mục sản phẩm này hiện đang tồn kho rất ít hoặc đã hết hàng. Quý khách hàng muốn đặt hàng sản phẩm trong danh mục này, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh hoặc email liên hệ cho chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Hàng đặt

SLA-09VDC-SL-A

16,000 

Hàng đặt

TL431ACZ-AP

6,000 

Hàng đặt

1N4737ATA

5,000 

Hàng đặt

ATATMEL-ICE

3,347,500 

Hàng đặt

210-161

Hàng đặt

TEN 30-2411WI

Hàng đặt

TUHS5F12

Hàng đặt

TS1R1S14A

Hàng đặt

ATWILC1000-MR110PB

Hàng đặt

LM2941SX/NOPB

52,000 

Hàng đặt

ADM660ARUZ

149,000 

Hàng đặt

AD825ARZ-REEL7

144,000 

Hàng đặt

SN74HC04DR

13,400 

Hàng đặt

SN74HC74DR

13,400 

Hàng đặt

CD74HC123M96

15,000 

Hàng đặt

SN74AC04DR

14,000 

Hàng đặt

CC2650MODAMOHT

370,000 

Hàng đặt

CDRH2D18/HPNP-4R7NC

35,000 

Hàng đặt

SDM100K30L-7

15,000 

Hàng đặt

TPS61200DRCR

75,000 

Hàng đặt

MCP73831T-2ACI/OT

18,000 

Hàng đặt

HW-USB-II-G

7,955,000 

Hàng đặt

ATAVRDRAGON

1,550,000 

Hàng đặt

LQ080V3DG01

1,585,000 

Hàng đặt

DSS6NC52A471Q55B

3,000 

Hàng đặt

S29GL512P10TFIR2

150,000 

Hàng đặt

CY7C53150-20AXI

150,000 

Hàng đặt

CSX-750FBC12288000T

75,000 

Hàng đặt

LM64P101

2,615,000 

Hàng đặt

STM32F429ZIT6

400,000 

Hàng đặt

L293DD013TR

68,000 

Hàng đặt

ERA-3ARW272V

12,000 

Hàng đặt

LT6200CS8-5#PBF

48,000 

Hàng đặt

ADG1419BRMZ-REEL7

110,000 

Hàng đặt

INA128UA/2K5

209,000 

Hàng đặt

LM2576HVSX-ADJ/NOPB

152,000 

Hàng đặt

LM4040A30IDCKR

68,000 

Hàng đặt

ADM7172ACPZ-5.0-R7

119,000 

Hàng đặt

LTC1983ES6-5#TRMPBF

103,000 

Hàng đặt

MAX7400CSA+

94,000 

Hàng đặt

INA826AIDGKR

65,000 

Hàng đặt

TPS73801DCQR

65,000 

Hàng đặt

IS42S16400J-7TLI

65,000 

Hàng đặt

CD4052BPWR

8,000 

Hàng đặt

LM1086CSX-3.3/NOPB

42,000 

Hàng đặt

CC1206KKX7R7BB106

3,300 

Hàng đặt

LSM115JE3/TR13

25,000 

Hàng đặt

GRM21BR71A475KA73K

10,700 

Hàng đặt

SRR1210-680M

28,000 

Hàng đặt

BSS138LT1G

3,000