Bộ vi xử lý - MPU

8.12.00 J-LINK PRO

Liên hệ

Cơ điện

EE-SPY302 | Omron

Liên hệ

Bán dẫn rời rạc

FK18X7R1E104K | TDK

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

FJN3314RTA | ON Semiconductor

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

XLB-1A-YW

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

ME2188A33PG | Microne

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

BL8531CB5TR33

Liên hệ

Bán dẫn rời rạc

C1812X222F5HAC7800 | KAMET

Liên hệ

Mạch tích hợp - IC

K9F2808U0C-YCB0

Liên hệ

Bán dẫn rời rạc

T520V227M006ATE025 | KEMET

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

KSZ8041NL-TR Microchip

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

TPS54283PWPR

Liên hệ

Bán dẫn rời rạc

TCMT1107

Liên hệ

Mạch tích hợp không dây và RF

NEO-M8T-0 U-blox

Liên hệ

Bộ xử lý - Ứng dụng đặc thù

MYS-7Z010-C-S MYIR

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

ZED-F9P-01B-01 U-Blox

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

AD9364BBCZ

Liên hệ

Hệ thống RF trên chip - SoC

HMC8191LC4

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

HMC637ALP5ETR

Liên hệ

Bộ xử lý và bộ điều khiển nhúng

TE0820-04-4DE21FA

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

A1SY10EU

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

SKKT 15/04

Liên hệ

Mạch tích hợp - IC

74HC04A

Liên hệ

Mạch tích hợp - IC

74HC123A

Liên hệ

Mạch tích hợp - IC

MX25L6445EM2I-10G

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

EP9142

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

HK400-55AP

Liên hệ

Bán dẫn không dây và RF

OTX-868-HH-LR8-PRC

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

SCB941600

100,000 

Linh kiện bán dẫn

ER-TP050-2

100,000 

Linh kiện bán dẫn

EADP-120GRA

220,000 

Linh kiện bán dẫn

ERM12864FS-6

250,000 

Linh kiện bán dẫn

ERM19264SBS-1

450,000 

Linh kiện bán dẫn

BSS123W-7-F

8,700 

Linh kiện bán dẫn

SN75189DR

30,000 

Linh kiện bán dẫn

SN75188DR

30,000 

Linh kiện bán dẫn

RXEF135

3,200 

Linh kiện bán dẫn

STN2NF10

19,500 

Linh kiện bán dẫn

SFR16S0002000FR500

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

DM3AT-SF-PEJM5

87,000 

Linh kiện bán dẫn

DF20F-20DP-1H(50)

66,000 

Linh kiện bán dẫn

DF20A-20DS-1C

11,000 

Linh kiện bán dẫn

DF20F-2830SCFA

4,000 

Linh kiện bán dẫn

SM13B-SRSS-TB(LF)(SN)

42,000 

Linh kiện bán dẫn

SHR-13V-S-B

9,000 

Linh kiện bán dẫn

SSH-003T-P0.2

3,300