Các linh kiện bán dẫn hay phần tử bán dẫn là các linh kiện điện tử khai thác tính chất điện tử của vật liệu bán dẫn, như silic, germani, và arsenua galli, cũng như chất bán dẫn hữu cơ.
Linh kiện bán dẫn sử dụng dẫn truyền điện tử ở trạng thái rắn (solid state), trái ngược với các trạng thái truyền điện tử phát xạ nhiệt hay khí trong chân không cao như ở các đèn điện tử chân không. Vì thế linh kiện bán dẫn đã thay thế các linh kiện ion nhiệt trong hầu hết các ứng dụng
Các linh kiện bán dẫn được sản xuất ở cả hai dạng là linh kiện rời và mạch tích hợp (IC). Trong IC có từ vài (thấp nhất là hai) đến hàng tỷ linh kiện, được gia công và kết nối với nhau trên một nền bán dẫn duy nhất là tấm wafer.

Linh kiện bán dẫn

SFR16S0002000FR500

Linh kiện bán dẫn

DM3AT-SF-PEJM5

87,000 

Linh kiện bán dẫn

DF20F-20DP-1H(50)

66,000 

Linh kiện bán dẫn

DF20A-20DS-1C

11,000 

Linh kiện bán dẫn

DF20F-2830SCFA

4,000 

Linh kiện bán dẫn

SM13B-SRSS-TB(LF)(SN)

42,000 

Linh kiện bán dẫn

SHR-13V-S-B

9,000 

Linh kiện bán dẫn

SSH-003T-P0.2

3,300 

Linh kiện bán dẫn

10064-30-1-0500-001-1-TS

576,000 

Linh kiện bán dẫn

10064-30-1-0500-002-1-TS

347,000 

Linh kiện bán dẫn

FX2-100S-1.27DSL(71)

253,000 

Linh kiện bán dẫn

FX2-100P-1.27DS(71)

224,000 

Linh kiện bán dẫn

410-249

1,867,000 

Linh kiện bán dẫn

IKW50N60TFKSA1

205,000 

Linh kiện bán dẫn

SM10B-SRSS-TB(LF)(SN)

35,000 

Linh kiện bán dẫn

10SR-3S

21,000 

Linh kiện bán dẫn

SM08B-SRSS-TB(LF)(SN)

30,000 

Linh kiện bán dẫn

EVAL-ADXRS649Z

3,197,000 

Linh kiện bán dẫn

2N5551TA

9,000 

Linh kiện bán dẫn

TPC817A C9G

15,300 

Linh kiện bán dẫn

ADIS16475-3 / PCBZ

Linh kiện bán dẫn

C1206C226M4PAC7800

Linh kiện bán dẫn

C0603C104M5RACTU

Linh kiện bán dẫn

0603YC105KAT2A

Linh kiện bán dẫn

GRM3195C2A222JA01D

Linh kiện bán dẫn

LGU2E221MELZ

Linh kiện bán dẫn

A24-HASM-450

Linh kiện bán dẫn

SMARTALPHA-433

Linh kiện bán dẫn

FLEXI-SMA90-433

Linh kiện bán dẫn

TIP147TTU

32,400 

Linh kiện bán dẫn

801-009-02M8-13SA

Linh kiện bán dẫn

801-010-02M6-7PA

Linh kiện bán dẫn

C016 20H003 100 10

272,000 

Linh kiện bán dẫn

C016 30D006 110 10

358,000 

Linh kiện bán dẫn

801-007-16M8-13SA

Linh kiện bán dẫn

NL6448BC33-49

Linh kiện bán dẫn

IR2103PBF

Linh kiện bán dẫn

HD63B03YP

50,000 

Linh kiện bán dẫn

IC HD63140PS

50,000 

Linh kiện bán dẫn

142250

200,000 

Linh kiện bán dẫn

A564 cắm

500 

Linh kiện bán dẫn

IRF250

120,000 

Linh kiện bán dẫn

IRF244

120,000 

Linh kiện bán dẫn

k40h1203

90,000 

Linh kiện bán dẫn

US90AEVK

40,000 

Linh kiện bán dẫn

Sim800C

100,000 

Linh kiện bán dẫn

292254-6

Linh kiện bán dẫn

485SD9TB

Linh kiện bán dẫn

A51-428-3196220

Linh kiện bán dẫn

A51-453-0000220