-33%

Đi-ốt & Bộ chỉnh lưu

BZT52C2V7, W1 DIODE ZENNER 2.7V SOD-123 1206

675