-20%

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

MAX14841EASA+T

100,000 

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

JS1-12V-F AJS1311F

-50%

Connector - Header

IDC2.5(1:2)

500 
-33%

Connector - Header

IDC2.5(1:1)

1,000 
-20%

Connector - Header

Dây header 2.54mm

2,000 
-33%

Connector - Header

Connector 5 chân cái

400 
-33%

Connector - Header

Connector 5 chân đực

400 
-25%

Connector - Header

Domino 2 connector 2 chân

1,500 
-22%

Connector - Header

FDD1-250 đầu cos vàng

390 
-20%
2,000 
-28%

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Long Đền Nhựa

180 
-33%
1,000 
-33%

Connector - Header

Jack DC 2.54M

1,000 
-32%

Cảm biến

TGS-822

95,000