Bộ vi điều khiển - MCU

ATMEGA324P-20PU | Microchip

Bộ xử lý - Ứng dụng đặc thù

MYS-7Z010-C-S MYIR

Hệ thống RF trên chip - SoC

HMC8191LC4

Kit - Board mạch

TE0820-04-4DE21FA

Liên hệ