-50%

Connector - Header

IDC2.5(1:2)

500 
-33%

Connector - Header

IDC2.5(1:1)

1,000 
-20%

Connector - Header

Dây header 2.54mm

2,000 
-33%

Connector - Header

Connector 5 chân cái

400 
-33%

Connector - Header

Connector 5 chân đực

400 
-22%

Connector - Header

FDD1-250 đầu cos vàng

390 
-20%
2,000 
-28%

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Long Đền Nhựa

180 

Linh kiện khác

MRF24WB0MA/RM

464,000 

Linh kiện khác

NAF0080

Linh kiện khác

NAF0079

Linh kiện khác

KA3842BD

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

SFR16S0002000FR500

Liên hệ

Linh kiện bán dẫn

DM3AT-SF-PEJM5

87,000 

Linh kiện bán dẫn

DF20F-20DP-1H(50)

66,000