-50%

Connector - Header

IDC2.5(1:2)

500 
-33%

Connector - Header

IDC2.5(1:1)

1,000 
-20%

Connector - Header

Dây header 2.54mm

2,000 
-33%

Connector - Header

Connector 5 chân cái

400 
-33%

Connector - Header

Connector 5 chân đực

400 
-22%

Connector - Header

FDD1-250 đầu cos vàng

390 
-5%

Phụ kiện

FDD1.25-250

332 

Phụ kiện

M-150II

Liên hệ