DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 05/01/2018

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ 05/01/2018
Index Part Number Description Available   Quantity Khách hàng Nhân viên phụ   trách Ghi chú
1 CP2725AC48TEZ-FB Rack   Mount Power Supplies 2725W 48Vdc 52.4A Rectifer, No PoE 1 Anh   Đạt  LOANTT Hàng đã về đủ
2 801-009-02M8-13SA Circular   MIL Spec Connector MIGHTY MOUSE CONNECTOR 2 A.Cường thichth Hàng chưa về
3 801-010-02M6-7PA Circular   MIL Spec Connector RCPT ACCSSRY THREAD SQ FL PIN 2 A.Cường thichth Hàng chưa về
4 NHS300 50R 1% Wirewound   Resistors – Chassis Mount 300W 50 OHM 1% 2 Dự án Bách Khoa Taint Hàng đã về đủ
5 TLC59213AIPWR LED   Lighting Drivers 8B Parallel In/Out Darl Source Driver 15 ANH   CHÁNH HUYVN Hàng đã về đủ
6 SIRA12DP-T1-GE3 MOSFET   30V 4.3mOhm@10V 25A N-Ch G-IV 25 ANH   CHÁNH HUYVN Hàng đã về đủ
7 LM311DR Analog   Comparators Differential w/Strob 25 ANH   CHÁNH HUYVN Hàng đã về đủ
8 HEF4017BT,653 Counter   ICs 5-STAGE JOHNSON COUNTER 18 ANH   CHÁNH HUYVN Hàng đã về đủ
9 CD4081BM96 Logic   Gates CMOS Quad 2-Input AND Gate 25 ANH   CHÁNH HUYVN Hàng đã về đủ
10 IRLML2502TRPBF MOSFET   MOSFT 20V 4.2A 45mOhm 8nC Log Lvl 25 ANH   CHÁNH HUYVN Hàng chưa về