Danh sách hàng TQ về ngày 10/02/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 10/02/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên
1 A20B-1007-0880 FANUC 1 LoanTT
2 A20B-1007-0930 Fanuc 7 LOANTT
3 A20B-1009-0290 Fanuc 2 LOANTT
4 Phích   cắm điện chuyển chân dẹt sang tròn 300 Dinhttk
5 SP14N003 Hitachi 1 KHOATHV
6 A44L-0001-0165#500A Fanuc 10 KHOATHV
7 EKL-HE60 Bộ   khuếch đại tín hiệu HDMI 60m TQ Bộ 2 Tàint
8 RSP-1600-48 AC/DC   Power Supply Single-OUT 48V 33.5A 1.608KW 13-Pin Mean   Well Enterprises Bộ 1 Tàint
9 MC6A Tay   điều khiển Microzone MC6A 6 kênh – 2.4G
    (YÊU CẦU CHÍNH HÃNG, NGÔN NGỮ TIẾNG ANH)
Microzone  Chiếc 2 Tàint
10 A7800A Avago SOP-8 100 KHOATHV
11 SRN8040-8R2Y 20 DUNGLT
12 ABM3B-16.000MHZ-B2-T 15 DUNGLT
13 Cuộn   cảm 2.2UH 1.5A 204 MOHM FIXED   IND 2.2UH 1.5A 204 MOHM 50 Thichth
14 FIXED   IND 4.7UH 1.5A 190M Ohm FIXED   IND 4.7UH 1.5A 190M Ohm 20 Thichth
15 CRYSTAL   24.0000MHZ 18PF SMD CRYSTAL   24.0000MHZ 18PF SMD 5×3.2mm 5 Thichth
16 CRYSTAL   25.0000MHZ SMD 5×3.2mm SMD 5 Thichth

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *