DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 10/10/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 10/10/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 PD-2/8-2S ≤3.5@2-6GHz
    2000 – 8000 Mhz
SMA 1 NINHNV A.Hưng Hàng đã về đủ
2 TL866CS-SOP8 Đế kẹp IC dán 8 chân SOP-8 1 NINHNV Hà.FPT Hàng đã về đủ
3 Con lăn đồng tiếp điện A-05B Chiều cao: 42mm
    Khoảng cách giữa 2 lỗ đục: 36mm
    Chiều dài đế: 46mm
    Chiều rộng đế: 30mm
    Đường kính bánh lăn: 25mm.
TQ 400 DUNGLT Hạnh Hàng đã về đủ
4 6MBP20JB060-03 Yêu cầu hàng chính hãng mới 100% FUJI 10 LOANTT  A.Nguyện  Hàng đã về đủ
5 Vít nhựa PC trong suốt M3 x 10mm
    + Ốc M3
1000 NINHNV Cường Hàng đã về đủ
6 Vít nhựa PC trong suốt M4 x 10mm
    + Ốc M4
1000 NINHNV Cường Hàng đã về đủ