DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 16/01/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 16/01/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 KL6LM(A) và bộ sạc KZC1B Ắc quy L   i-ion, 6Ah
    Điện áp định mức :3.7V
    đánh giá  hiện tại : ( 220 ± 10 )   mA
     Thời gian làm việc: > 15 giờ
GOKANG 2 Thichth A.Tuấn   Anh Hàng đã về đủ
2 T-60S Bộ   test màn hình LCD
    Bo mạch+29 cáp
10 DUNGLT A   VƯỢNG HKR Hàng đã về đủ
3 Nguồn  12V 4.7 A Dùng   được cho bộ test T-60S trên 10 DUNGLT A   VƯỢNG HKR Hàng đã   về đủ
4 Bo cao áp Dùng   được cho bộ test T-60S trên 10 DUNGLT A   VƯỢNG HKR Hàng đã về đủ
5 Cáp cho bộ test 10 DUNGLT A   VƯỢNG HKR Hàng đã về đủ
6 Cáp 51pin 10 DUNGLT A   VƯƠNG HKR Hàng đã   về đủ
7 tài liệu 1 Hàng đã   về đủ
8 NL6448BC33-49 Màn   hình NEC   LCD Technologies, Ltd
    JAPAN
              2 Hương   NTT Anh   Quảng Hàng đã   về đủ
9 hàng mẫu               4 Dinhttk Anh   Kích Hàng đã   về đủ
10 Sensor Julong   ZPS -2B  Sensor Julong               1 Hương   NTT Anh   huấn Hàng đã   về đủ (hàng về mã: Sensor Julong ZPS-2)
11 TCG075VG2AC-G00 màn   hình               1 DUNGLT A   HOÀ KYOWA Hàng đã   về đủ
12 E41447-K  2896 VW-1 Dùng   dc cho màn hình  TCG075VG2AC-G00
    Dây dài 25cm
    Hai đầu cắm cùng một phía
    33 chân
   
              1 DUNGLT A   HOÀ KYOWA Hàng đã   về đủ
13 Stationery   paging binders Chất   liệu: sắt mạ, không han gỉ
    Kích thước: Đường kính trong 35mm, đường kính ngoài 40mm, T = 3mm
    Đóng gói: 50 chiếc/hộp
12 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng đã   về đủ
14 SKM400GB17E4             18 Dinhttk Bách   Khoa Hàng đã   về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *