DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 16/01/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 16/01/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 KL6LM(A) và bộ sạc KZC1B Ắc quy L   i-ion, 6Ah
    Điện áp định mức :3.7V
    đánh giá  hiện tại : ( 220 ± 10 )   mA
     Thời gian làm việc: > 15 giờ
GOKANG 2 Thichth A.Tuấn   Anh Hàng đã về đủ
2 T-60S Bộ   test màn hình LCD
    Bo mạch+29 cáp
10 DUNGLT A   VƯỢNG HKR Hàng đã về đủ
3 Nguồn  12V 4.7 A Dùng   được cho bộ test T-60S trên 10 DUNGLT A   VƯỢNG HKR Hàng đã   về đủ
4 Bo cao áp Dùng   được cho bộ test T-60S trên 10 DUNGLT A   VƯỢNG HKR Hàng đã về đủ
5 Cáp cho bộ test 10 DUNGLT A   VƯỢNG HKR Hàng đã về đủ
6 Cáp 51pin 10 DUNGLT A   VƯƠNG HKR Hàng đã   về đủ
7 tài liệu 1 Hàng đã   về đủ
8 NL6448BC33-49 Màn   hình NEC   LCD Technologies, Ltd
    JAPAN
              2 Hương   NTT Anh   Quảng Hàng đã   về đủ
9 hàng mẫu               4 Dinhttk Anh   Kích Hàng đã   về đủ
10 Sensor Julong   ZPS -2B  Sensor Julong               1 Hương   NTT Anh   huấn Hàng đã   về đủ (hàng về mã: Sensor Julong ZPS-2)
11 TCG075VG2AC-G00 màn   hình               1 DUNGLT A   HOÀ KYOWA Hàng đã   về đủ
12 E41447-K  2896 VW-1 Dùng   dc cho màn hình  TCG075VG2AC-G00
    Dây dài 25cm
    Hai đầu cắm cùng một phía
    33 chân
   
              1 DUNGLT A   HOÀ KYOWA Hàng đã   về đủ
13 Stationery   paging binders Chất   liệu: sắt mạ, không han gỉ
    Kích thước: Đường kính trong 35mm, đường kính ngoài 40mm, T = 3mm
    Đóng gói: 50 chiếc/hộp
12 Dinhttk Anh   KÍCH Hàng đã   về đủ
14 SKM400GB17E4             18 Dinhttk Bách   Khoa Hàng đã   về đủ