Danh sách hàng Trung Quốc về ngày 30/05/2014

 

STT Nhân viên  Tên linh kiện Khách hàng SL
1 Tuyển NV Trở 10K Anh Minh 20000
3 Tuyển NV Trở 22K Anh Minh 40000
4 Tuyển NV Trở 2.2K Anh Minh 20000
5 Tuyển NV Trở 1M Anh Minh 10000
8 Tuyển NV Trở 820Ohm Anh Minh 10000
9 Tuyển NV Đi ốt 4007 Anh Minh 30000
10 Tuyển NV Zenner 24V 1W_ SEMTECH Anh Minh 10000
11 Tuyển NV Tụ hoá 47u 25V Anh Minh 20000
12 Tuyển NV Tụ hoá 4,7u 50V Anh Minh 10000
13 Tuyển NV Tụ hoá 1u 50V Anh Minh 10000
14 Tuyển NV Tụ hóa 100u 50V Anh Minh 10000
15 Tuyển NV Led xanh 5 ly Anh Minh 10000
16 Tuyển NV Led đỏ 5 ly Anh Minh 10000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *