Hàng AMAZON và hàng JENSEN về ngày 19/01/2018

Danh sách hàng về ngày 19/01/2018 gồm:

1.Hàng AMAZON:

Mã hàng  Surface Pro 4 số lượng 5 PCS (Dinhttk – Anh Kích).

2.Hàng JENSEN:

Mã hàng 423-000 số lượng 5 PCS (Dunglt – Anh Sang).

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay