Hàng Mouser về ngày 05/02/2018

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 05/02/2018
Index Part   Number Description Available   Quantity Nhân   Viên Phụ Trách Khách   Hàng
1 AT28C64B-15PU EEPROM   64K 8K x 8 150 ns 4.5V-5.5V 27 TUYENNV CDCTTPHCM
2 LM317AT/NOPB Linear   Voltage Regulators 3-TERMINAL ADJ REG 7 TUYENNV CDCTTPHCM
3 CD74HCT4020E Counter   ICs Hi-Sp CMOS Logic 14-Stg Binary Count 3 TUYENNV CDCTTPHCM
4 SN7404N Inverters   Hex 3 TUYENNV CDCTTPHCM
5 SN74LS148N Encoders,   Decoders, Multiplexers & Demultiplexers Line Priority Encodr 3 TUYENNV CDCTTPHCM
6 SN74LS266N Logic   Gates Quad 2-In w/ OC Out 3 TUYENNV CDCTTPHCM
7 SN74LS283N Logic   Adder & Subtractor 4-Bit Bnry Full Addr w/Fast Carry 3 TUYENNV CDCTTPHCM
8 SN74LS90N Counter   ICs DECADE COUNTER 3 TUYENNV CDCTTPHCM
9 SN74LS93N Counter   ICs 4bit Binary 3 TUYENNV CDCTTPHCM
10 SN74HC00N Logic   Gates Quad 2-Input 3 TUYENNV CDCTTPHCM
11 SN74HC02N Logic   Gates Quad 2-Input 3 TUYENNV CDCTTPHCM
12 SN74HC08N Logic   Gates Quad 2-Input 3 TUYENNV CDCTTPHCM
13 SN74HC11N Logic   Gates Triple 3-Input Pos 3 TUYENNV CDCTTPHCM
14 SN74HC138N Encoders,   Decoders, Multiplexers & Demultiplexers 3-to-8 Line Decoder 3 TUYENNV CDCTTPHCM
15 SN74HC14N Inverters   Hex Schmitt-Trigger 3 TUYENNV CDCTTPHCM
16 PS2501-1-A Transistor   Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch 7 TUYENNV CDCTTPHCM
17 BTA12-800BWRG Triacs   12 Amp 800 Volt 4 TUYENNV CDCTTPHCM
18 SN74LS10N Texas   Instruments 3 TUYENNV CDCTTPHCM
19 OPA197IDBVR Precision   Amplifiers Precision RRIO 36V Low IB, Low Vos 20 KHOATHV Anh   Hiển
20 FL7733AMX LED   Lighting Drivers PSR LED DRIVER 20 KHOATHV Anh   Hiển
21 ES-DLA-P16 Logic   Analyzers 16-Ch Logic Analyzer Probes Only 1 KHOATHV Anh   Hiển
22 CD74HCT573E Latches   Tri-St Octal D-Type 10 KHOATHV Chị   Phương
23 CD74HC4051EE4 Multiplexer   Switch ICs Hi-Spd CMOS 8Ch Anlg Mltplxr/Demltplxr 10 KHOATHV Chị   Phương
24 ULN2802A Darlington   Transistors Eight NPN Array 10 KHOATHV Chị   Phương
25 MAX188DCPP+ Analog   to Digital Converters – ADC 12-Bit 8Ch 133ksps 5.25V Precision ADC 10 KHOATHV Chị   Phương
26 MAX220CPE+ RS-232   Interface IC 5V MultiCh RS-232 Driver/Receiver 10 KHOATHV Chị   Phương
27 71256SA15TPG SRAM   Memory 32Kx8 ASYNCHRONOUS 5.0V STATIC RAM 10 KHOATHV Chị   Phương
28 SN74HC04N Inverters   Hex 10 KHOATHV Chị   Phương
29 LM317EMPX/NOPB Linear   Voltage Regulators 3-TERMINAL ADJ REG 30 KHOATHV Chị   Phương
30 B88069X0880S102 GDT 150V 20% 5KA THROUGH HOLE 50 Loantt anh   Hiệp
31 1.5KE440CA ESD Suppressors   / TVS Diodes 1500W 440V Bidirect 50 Loantt anh   Hiệp
32 MMA1211KEG Accelerometers Z- AXIS 150G 4 Loantt Anh   Hùng
33 MMA2204KEG Accelerometers   X-AXIS 100G ROHS 16 Loantt Anh   Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *