Hàng Mouser về ngày 07/09/2016

STT

Tên linh kiện

Số lượng

NV quản lý

Khách hàng

Ghi   chú

1

MIC5206-3.3YM5-TR

5

Dinhttk

Anh Thái

Hàng đã về đủ

2

MOD-VGA-32MB

1

Dongpt

Anh Minh

Hàng đã về đủ

3

72953

5

Dongpt

Anh Minh

Hàng đã về đủ

4

2907101

2

Tuyennv

Anh Tuấn Anh

Hàng đã về đủ

5

2907473

2

Tuyennv

Anh Tuấn Anh

Hàng đã về đủ

6

ADF4107BCPZ

10

Loantt

Anh Tùng

Hàng đã về đủ

7

ADF4108BCPZ

5

Loantt

Anh Tùng

Hàng đã về đủ

8

UM232R

5

Dongpt

Anh Minh

Hàng đã về đủ

9

292206-3

10

Dongpt

Anh Minh

Hàng đã về đủ

10

BU323ZG

10

Dongpt

Anh Minh

Hàng đã về đủ

11

RT0805BRD072K2L

100

Dongpt

Anh Minh

Hàng đã về đủ

12

RG3216P-4702-B-T1

25

Dongpt

Anh Minh

Hàng đã về đủ

13

RG2012P-332-B-T5

100

Dongpt

Anh Minh

Hàng đã về đủ

14

DS1307Z+

100

AnhTQ

Anh Khải

Hàng đã về đủ

15

DS18B20+

100

AnhTQ

Anh Khải

Hàng đã về đủ

16

ECA-1EM222

100

AnhTQ

Anh Khải

Hàng đã về đủ

17

LL4148

200

AnhTQ

Anh Khải

Hàng đã về đủ

18

ECS-200-18-4XEN

100

AnhTQ

Anh Khải

Hàng đã về đủ

19

CC-DEBUGGER

1

Dongpt

Anh Nam

Hàng đã về đủ

20

GRM1555C1H270FA01D

20

Dongpt

Anh Nam

Hàng đã về đủ

21

GRM1555C1H1R0CA01D

20

Dongpt

Anh Nam

Hàng đã về đủ

22

GRM1555C1H2R2CA01D

10

Dongpt

Anh Nam

Hàng đã về đủ

23

BLM15HG102SN1D

10

Dongpt

Anh Nam

Hàng đã về đủ

24

LQG15HS2N0S02D

10

Dongpt

Anh Nam

Hàng đã về đủ

25

GRM1555C1H150JA01D

20

Dongpt

Anh Nam

Hàng đã về đủ

26

RC0402FR-0756KL

10

Dongpt

Anh Nam

Hàng đã về đủ

27

LAUNCHXL-F28377S

1

Dongpt

Anh Tuấn Anh

Hàng đã về đủ

28

TMDSC2KWRKSHPKIT

1

Dongpt

Anh Tuấn Anh

Hàng đã về đủ

29

BOOSTXL-DRV8301

2

Dongpt

Anh Tuấn Anh

Hàng đã về đủ

30

BOOSTXL-DRV8305EVM

1

Dongpt

Anh Tuấn Anh

Hàng đã về đủ

31

LAUNCHXL-F28027F

1

Dongpt

Anh Tuấn Anh

Hàng đã về đủ

32

LAUNCHXL-F28069M

2

Dongpt

Anh Tuấn Anh

Hàng đã về đủ

33

BOOSTXL-BUCKCONV

1

Dongpt

Anh Tuấn Anh

Hàng đã về đủ

34

2MTR-DYNO

1

Dongpt

Anh Tuấn Anh

Hàng đã về đủ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *