Hàng Mouser về ngày 23/08/2017

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 23/08/2017
Index Part Number Description Quantity Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 BZX84C3V9 Zener Diodes 3.9V 0.35W Zener 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
2 LM285BXMX-1.2/NOPB Voltage References Micropower Voltage Reference Diode 8-SOIC -40 to 85 12 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
3 BZX84C33 Zener Diodes 33V 0.35W Zener 120 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
4 BC817-40LT1G Bipolar Transistors – BJT 500mA 50V NPN 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
5 BC807-40LT3G Bipolar Transistors – BJT 500mA 50V PNP 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
6 MJD45H11G Bipolar Transistors – BJT 8A 80V 20W PNP 30 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
7 SP1812R-334K Fixed Inductors 330uH 10.9ohms 136mA 10% 12 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
8 BSS138NH6433XTMA1 MOSFET N-Ch 60V 230mA SOT-23-3 50 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
9 1-350943-0 Pin & Socket Connectors 3P STD R/A HDR UL94V-0 10 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
10 SN74HC86DR Logic Gates Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate 20 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
11 BCX71J Bipolar Transistors – BJT PNP/ -45V/ -100mA 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
12 BZX84C3V0-G3-08 Zener Diodes 3.0 Volt 0.35W 5% 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
13 BAW56 Diodes – General Purpose, Power, Switching 85V 200mA A1 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
14 LM2674MX-5.0/NOPB Switching Voltage Regulators PWR CONVERTER HI EFF 500MA SD VLTG REG 10 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
15 BZX84C16-E3-08 Zener Diodes 16 Volt 0.35W 5% 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
16 BAS40-04-E3-08 Schottky Diodes & Rectifiers 40 Volt 200mA Common Anode 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
17 HCPL-0211-000E High Speed Optocouplers 5MBd 1Ch 1.6mA 10 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
18 B82134A5152M Fixed Inductors 30uH 1.5A 0.3ohms 4 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
19 1734349-1 D-Sub Standard Connectors HD20 25P 318 RA AU FL SL 5 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
20 SP000063802 Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers SFH 756 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
21 TEM 3-1211N Isolated DC/DC Converters 3 NINHNV Hoàng Anh Hàng đã về đủ
22 TEM 3-0511N Isolated DC/DC Converters 3 NINHNV Hoàng Anh Hàng đã về đủ
23 MAL219691216E3 Supercapacitors / Ultracapacitors 15F 8.4V 12×15 3pin Horizontal 1 NINHNV Anh Hưng Hàng đã về đủ
24 BCX 70J E6327 Bipolar Transistors – BJT NPN Silicon AF TRANSISTOR 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay