Hàng Mouser về ngày 23/08/2017

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 23/08/2017
Index Part Number Description Quantity Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 BZX84C3V9 Zener Diodes 3.9V 0.35W Zener 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
2 LM285BXMX-1.2/NOPB Voltage References Micropower Voltage Reference Diode 8-SOIC -40 to 85 12 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
3 BZX84C33 Zener Diodes 33V 0.35W Zener 120 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
4 BC817-40LT1G Bipolar Transistors – BJT 500mA 50V NPN 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
5 BC807-40LT3G Bipolar Transistors – BJT 500mA 50V PNP 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
6 MJD45H11G Bipolar Transistors – BJT 8A 80V 20W PNP 30 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
7 SP1812R-334K Fixed Inductors 330uH 10.9ohms 136mA 10% 12 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
8 BSS138NH6433XTMA1 MOSFET N-Ch 60V 230mA SOT-23-3 50 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
9 1-350943-0 Pin & Socket Connectors 3P STD R/A HDR UL94V-0 10 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
10 SN74HC86DR Logic Gates Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate 20 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
11 BCX71J Bipolar Transistors – BJT PNP/ -45V/ -100mA 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
12 BZX84C3V0-G3-08 Zener Diodes 3.0 Volt 0.35W 5% 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
13 BAW56 Diodes – General Purpose, Power, Switching 85V 200mA A1 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
14 LM2674MX-5.0/NOPB Switching Voltage Regulators PWR CONVERTER HI EFF 500MA SD VLTG REG 10 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
15 BZX84C16-E3-08 Zener Diodes 16 Volt 0.35W 5% 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
16 BAS40-04-E3-08 Schottky Diodes & Rectifiers 40 Volt 200mA Common Anode 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
17 HCPL-0211-000E High Speed Optocouplers 5MBd 1Ch 1.6mA 10 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
18 B82134A5152M Fixed Inductors 30uH 1.5A 0.3ohms 4 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
19 1734349-1 D-Sub Standard Connectors HD20 25P 318 RA AU FL SL 5 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
20 SP000063802 Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers SFH 756 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ
21 TEM 3-1211N Isolated DC/DC Converters 3 NINHNV Hoàng Anh Hàng đã về đủ
22 TEM 3-0511N Isolated DC/DC Converters 3 NINHNV Hoàng Anh Hàng đã về đủ
23 MAL219691216E3 Supercapacitors / Ultracapacitors 15F 8.4V 12×15 3pin Horizontal 1 NINHNV Anh Hưng Hàng đã về đủ
24 BCX 70J E6327 Bipolar Transistors – BJT NPN Silicon AF TRANSISTOR 100 HươngNTT Anh Kiên Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *