Hàng Mouser về ngày 24/03/2017

DANH SÁCH HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 24/03/2017
STT Tên   linh kiện Manufacturer Mô   tả Số   lượng Nhân   viên quản lý Tên   khách hàng Ghi   chú
1 MC1496DG ON   Semiconductor Modulator   / Demodulator Balanced Mod/DeMod 40 Loantt Anh   Thành Hàng   đã về đủ
2 HFBR-1412TZ Broadcom   Limited Fiber   Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Low Cost Std STT FO Tx -Pb free 6 Loantt Anh   Thành Hàng   đã về đủ
3 HFBR-2414TZ Broadcom   Limited Fiber   Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Lo Cos 25MHz Anl ST FO Rx Th   Pb-Fr 6 Loantt Anh   Thành Hàng   đã về đủ
4 HFBR-RUS100Z Broadcom   Limited Fiber   Optic Cables BLK PLAST CABLE SMPL X 100 MTRSRoHS 5 Loantt Anh   Thành Hàng   đã về đủ
5 HFBR-4501Z Broadcom   Limited Fiber   Optic Connectors SNAP-IN FO LINK CONN ECTOR TX RoHS 6 Loantt Anh   Thành Hàng   đã về đủ
6 MC14046BDWG ON   Semiconductor Phase   Locked Loops – PLL LOG CMOS PLL 10 Loantt Anh   Thành Hàng   đã về đủ
7 760802122 Wurth   Electronics Fixed   Inductors WE-PFC RM12 450uH 1.2A 330mOhm 1 Loantt Chị   Hiền Hàng   đã về đủ
8 760801130 Wurth   Electronics Fixed   Inductors WE-PFC RM10 750uH 0.9A 720mOhm 1 Loantt Chị   Hiền Hàng   đã về đủ
9 BAS416,115 Nexperia Rectifiers   DIODE LOW LEAKAGE TAPE-7 10 Dinhttk Anh   Cường Hàng   đã về đủ
10 OPA277U Texas   Instruments Precision   Amplifiers High Precision Oper Amplifier 10 KHOATHV Anh   Hiển Hàng   đã về đủ
11 MKS2B042201F00JSSD WIMA Film   Capacitors 50V 2.2uF 5% TOL 12 NinhNV Bác   Trực Hàng   đã về đủ
12 LM4562NA/NOPB Texas   Instruments Audio   Amplifiers DUAL HI PERF,HI FI AUDIO OP AMP 6 NinhNV Bác   Trực Hàng   đã về đủ
13 HSMS-286B-TR1G Broadcom   Limited RF   Detector 4 VBR 0.3 pF 20 KHOATHV Anh   Nhân Hàng   đã về đủ
14 STW46NF30 STMicroelectronics MOSFET   N-Ch 300 V 0.063 Ohm 42 A STripFET(TM) 100 Đôngpt Anh   Trung HD Hàng   đã về đủ
15 IR2110SPBF Infineon Gate   Drivers HI LO SIDE DRVR 500V 2A 10ns 100 Đôngpt Anh   Trung HD Hàng   đã về đủ
16 SG3524DR Texas   Instruments Switching   Controllers Regulating Pulse Width Modulator 50 Đôngpt Anh   Trung HD Hàng   đã về đủ
17 SN7406D Texas   Instruments Buffers   & Line Drivers Hex w/ HV Out 50 Đôngpt Anh   Trung HD Hàng   đã về đủ
18 CD4001BM Texas   Instruments Logic   Gates CMOS Quad 2-In 50 Đôngpt Anh   Trung HD Hàng   đã về đủ
19 CD4070BM Texas   Instruments Logic   Gates Quad Exclusive 30 Đôngpt Anh   Trung HD Hàng   đã về đủ
20 CD4013BM Texas   Instruments Flip   Flops Dual CMOS 30 Đôngpt Anh   Trung HD Hàng   đã về đủ
21 CD4002BM Texas   Instruments Logic   Gates CMOS Quad 4-Input NOR Gate 50 Đôngpt Anh   Trung HD Hàng   đã về đủ
22 LM311D Texas   Instruments Analog   Comparators Single Channler 20 Đôngpt Anh   Trung HD Hàng   đã về đủ
23 LM324D Texas   Instruments Operational   Amplifiers – Op Amps Quad 100 Đôngpt Anh   Trung HD Hàng   đã về đủ
24 1N5339B-TP Micro   Commercial Components (MCC) Zener   Diodes 5.0W 5.6V 20 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
25 1N5341BRLG ON   Semiconductor Zener   Diodes 6.2V 5W 20 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
26 1N5342B-TP Micro   Commercial Components (MCC) Zener   Diodes 5.0W 6.8V 10 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
27 1N5349BG ON   Semiconductor Zener   Diodes 12V 5W 10 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
28 BZV55-B3V3,115 Nexperia Zener   Diodes DIODE ZENER 2 PCT 10 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
29 LM385DR-2-5 Texas   Instruments Voltage   References Micropower Voltage Reference 10 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
30 SM6T27A STMicroelectronics TVS   Diodes – Transient Voltage Suppressors 600W 27V Unidirect 10 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
31 INA122U Texas   Instruments Instrumentation   Amplifiers Single Supply MicroPower 10 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
32 LM324N Fairchild   Semiconductor Operational   Amplifiers – Op Amps Quad Operational Amp 10 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
33 MAX942CSA+ Maxim   Integrated Analog   Comparators 3V/5V Rail-Rail Comparator 5 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
34 OP296HRUZ-REEL Analog   Devices Inc. Operational   Amplifiers – Op Amps Micropower RRIO Dual 300uV Max 450kHZ 10 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
35 PE-1206CCMC222STS Pulse Common   Mode Chokes / Filters 2-Line Chip Choke 1.2Ohms 20 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
36 744242101 Wurth   Electronics Common   Mode Chokes / Filters WE-SLM SMD 2x100uH 4000ohm 20 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ
37 74HC1G00GW,125 Nexperia Logic   Gates SINGL 2-IN NAND GATE PICOGATE 15 Loantt Anh   Tuấn Anh Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *