HÀNG MOUSER VỀ NGÀY 26/07/2016

DANH SÁCH   MOUSER VỀ NGÀY 26/07/2016

STT

Tên linh kiện

Mô tả

ĐVT

Số lượng

Nhân viên

Khách hàng

Ghi chú

1

MPXV5010GP

SENSOR GAUGE   PRESS 1.45PSI MAX

Chiếc

3

Tuyennv

Anh Nam

Hàng đã về đủ

 

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay