Hàng TQ về ngày 15/06/2018

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 15/06/2018
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   SX kiểu Số   Lượng
1 2SC1971 NPN   EPITAXIAL PLANAR
    TYPE
Mitsubishi 250
2 2SC1945 Epitaxial   Planar Type For Power
    Amplifiers Band Mobile Radio
    Applications
Mitsubishi 250
3 WFD23-3C  1W LIDING 100
4 0.7W LIDING 100
5 Arduino   Nano CH340 IC   chính: ATmega328P-AU.
    IC nạp và giao tiếp UART: CH340.
    Điện áp cấp: 5VDC cổng USB hoặc 6-9VDC chân Raw.
    Mức điện áp giao tiếp GPIO: TTL 5VDC.
    Dòng GPIO: 40mA.
    Kích thước: 18.542 x 43.18mm
55
6 PMS7003 PLANTOWER   Laser PM2.5 DUST SENSOR PMS7003 / G7 High-precision laser dust concentration   sensor digital dust particles 52
7 Cảm biến DHT   22 Nguồn: 3 ~ 5   VDC.
    Dòng sử dụng: 2.5mA max (khi truyền dữ liệu).
    Đo tốt ở độ ẩm 0100%RH với sai số 2-5%.
    Đo tốt ở nhiệt độ -40 to 80°C sai số ±0.5°C                                                Kích thước 27mm x 59mm x 13.5mm (1.05″ x 2.32″ x 0.53″)
55
8 LCD   1602 Điện   áp MAX : 7V.
    Điện áp MIN : -0,3V.
    Hoạt động ổn định : 2.7-5.5V.
    Điện áp ra mức cao : > 2.4V.
    Điện áp ra mức thấp : <0.4V.
    Dòng điện cấp nguồn : 350uA – 600uA.
55
9 Biến   trở 10k 55
10 T230P54H Royal Fan 4
11 PS21564-P Hàng   mới 100% 2
12 BES   516-300-S162-S4-D Ordering code: BHS0021 Dimension   :Ø 12 x 69 mm
    Style : M12x1
    Installationfor :  flush   mounting
    Range : 1.5 mm
    Switching output : PNP Normally open (NO)
    Switching frequency : 2000 Hz                       Operating voltage Ub :   10…30 VDC
3
13  109P1224H4021  5
14  4710KL-05W-B49 5
15 5919PC-20w-b20-S12 5
16 phụ   kiện led driver 1
17 BR-CCF2TH   Hàng mới chính hãng  10
18 Pin mặt trời hình   vuông 8
19 Pin mặt trời hình   tròn 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *