Hàng TQ về ngày 18/03/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 18/03/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 74LS156 Yêu   cầu mua đúng mã hàng SOP3.9MM 5 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
2 953A Yêu   cầu mua đúng mã hàng SOP8 5 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
3 MAX232 Yêu   cầu mua đúng mã hàng SOP 5 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
4 LV125A Yêu   cầu mua đúng mã hàng TSSOP-14 5 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
5 VHC541 Yêu   cầu mua đúng mã hàng TSSOP-20 5 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
6 LV14A Yêu   cầu mua đúng mã hàng SOP14 5 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
7 S8102 Yêu   cầu mua đúng mã hàng SOP 5 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
8 2933A  Yêu   cầu mua đúng mã hàng TO-252 5 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
9 HD64F7017F28 Yêu   cầu mua đúng mã hàng 112QFP 2 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
10 29F040C-90       Yêu   cầu mua đúng mã hàng TSOP 5 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
11 141BCT80 Yêu   cầu mua đúng mã hàng TQFP-80 2 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
12 TPC8104 Yêu   cầu mua đúng mã hàng SOP 8 5 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
13 VCT 49X3F              Yêu   cầu mua đúng mã hàng DIP 5 Loantt Anh Vượng  Hàng   đã về đủ
14 LX30-L 10 Dongpt Anh   Trung Hàng   đã về đủ
15 EX-13EA
    (EX-13EAD và EX-13EP)
Panasonic 31 Dongpt Anh   Trung Hàng   đã về đủ
16 Gioăng   MGPM16-30Z 10 Dongpt Anh   Trung Hàng   đã về đủ
17 GS0 -18 -C TQ WR 2 Series wire rope isolators Helical Cable Isolators 4 linhtt Anh Hồ Dương Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *