hàng Trung Quốc mới về ngày 01/11/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 31/10/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 TNC/N-KJ TQ
              10
KHOATHV Anh Tri hàng về đủ
2 A90L-0001-0385#T  Hàng   mới chính hãng, bảo hành 1 năm Sanyo Jack   loại trắng             10 KHOATHV Anh   Hào hàng   về đủ
3 A90L-0001-0423#105S Hàng   mới chính hãng, bảo hành 1 năm Sanyo Jack   loại trắng             10 KHOATHV Anh   Hào hàng   về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *