hàng Trung Quốc mới về ngày 01/11/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 31/10/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 TNC/N-KJ TQ
              10
KHOATHV Anh Tri hàng về đủ
2 A90L-0001-0385#T  Hàng   mới chính hãng, bảo hành 1 năm Sanyo Jack   loại trắng             10 KHOATHV Anh   Hào hàng   về đủ
3 A90L-0001-0423#105S Hàng   mới chính hãng, bảo hành 1 năm Sanyo Jack   loại trắng             10 KHOATHV Anh   Hào hàng   về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay