HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 02082016

STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 SEMIX703GB126V1 IGBT   module 1200 V SEMIKRON
6
DONGPT Anh   Thắng  Hàng   đã về đủ
2 SEMiX302KD16s IGBT   1.6kV; 300A SEMIKRON 3 DONGPT Anh   Thắng  Hàng   đã về đủ
3 FSX027WF 5 DUNGLT A   DU Hàng   đã về đủ
4 MIG30J502HC 1 DUNGLT A   TuẤN  Hàng   đã về đủ
5 PS21553-NU 1 DUNGLT A   TuẤN  Hàng   đã về đủ
6 S20VTA80 Ảnh chụp màn hình_2016-06-27_172749.png5 DUNGLT A   TuẤN  Hàng   đã về đủ
7  FP0-T32CT   Hàng đổi cho khách  1  DUNGLT  A   TuẤN  Hàng   đã về đủ
8 LRUGB6141C 4 DUNGLT Anh   Lâm Hàng   đã về đủ
9 MC33035DW 15 DUNGLT Anh   Lâm Hàng   đã về đủ
10 NC9300T Touch   panel TQ 1 KHOATHV Anh   Phước Hàng   đã về đủ
11     E3FA-DN11 Hàng   mới 100%, nguồn cung cấp 10-30VDC Omron               6 DUNGLT Hàng   đã về đủ
12 EE-SX671-WR   1M Trung   Quốc 12 DUNGLT Hàng   đã về đủ
13 G100-8T Đế   van dùng cho van TG2511-06, 8 cổng
    Gắn được 8 van TG2511-06
STNC 2 DUNGLT Hàng   đã về đủ
14 G100-9T Đế   van dùng cho van TG2511-06, 9 cổng
    Gắn được 9 van TG2511-06
STNC 2 DUNGLT Hàng   đã về đủ
15 TG2511-06 Điện   áp 24VDC STNC 34 DUNGLT Hàng   đã về đủ
16 A90L-0001-0510   1608KL-05W-B39 24V 0.08A Hàng   mới, chính hãng, giắc dài tối thiểu 10cm, tem nhãn sắc nét theo hình ảnhđã   gửi Minebea   -Motor  20 LoanTT Anh   Nguyện Hàng   đã về đủ
17 PICKIT3 3 THANGTV A   TOẢN  Hàng   đã về đủ
18 M50195P –   IC cũ đã qua sử dụng
    – Hàng Japan.
    – cần được bao test
    – Hàng đặt đều theo tuần
200 THANGTV Anh   Tuấn Hàng   đã về đủ
19 Tụ   6,8uF 25V 10% 7343  Tụ   tanta, size 7343 500 DONGPT Anh Trung Hàng   đã về đủ
20 Điện   trở 220 Ohm 1/4W 1206 5% 1   reel = ?pcs sz   1206 1 DONGPT Anh Trung Hàng   đã về đủ
21 STW20NM50 ST 22 DONGPT Anh Trung Hàng   đã về đủ
22 AMS1117-5.0 Hàng   mới, chính hãng 30 DONGPT Anh Trung Hàng   đã về đủ
23 RHRP860 DIODE   HYPER 600V 8A TO-220AC Fairchild   Semiconductor 30 DONGPT Anh Trung Hàng   đã về đủ
24 Điện   trở 8.2K ohm 1/4W 0805 5% Cuộn 5000 DONGPT Anh Trung Hàng   đã về đủ
25 Điện   trở 1.2K ohm 1/4W 0805 5% 5000 DONGPT Anh Trung Hàng   đã về đủ
26 Điện   trở 39K ohm 1/4W 0805 5% 5000 DONGPT Anh Trung Hàng   đã về đủ
27 Điện   trở 470 ohm 1/4W 0805 5% 5000 DONGPT Anh Trung Hàng   đã về đủ
28 Tụ   103, 0805, 10% Tụ   103 = 10nF, 0.01uF, 10000pF 4000 DONGPT Anh Trung Hàng   đã về đủ
29 Tụ   102, 0805, 10% Tụ   102 = 1nF, 1000pF 4000 DONGPT Anh Trung Hàng   đã về đủ
30 KA3525A Fairchild   Semiconductor 10 ducdt A.Tuấn Hàng   đã về đủ
31 SG3524 Texas   Instruments 10 ducdt A.Tuấn Hàng   đã về đủ
32 TLC494 Trung   Quốc 10 ducdt A.Tuấn Hàng   đã về đủ
33 PC956L Sharp 5 KHOATHV Anh   Pduy Hàng   đã về đủ
34 YNC-75A/D TQ 3 KHOATHV Anh   Pduy Hàng   đã về đủ
35 MUSES01 NJRC 3 KHOATHV Anh   Tân Hàng   đã về đủ
36 OPA2604AP BB 5 KHOATHV Anh   Tân Hàng   đã về đủ
37 OP275GPZ Analog 5 KHOATHV Anh   Tân Hàng   đã về đủ
38 HCPL-0601 FAIRCHILD  
    Hay AVAGO cũng đc
100 DONGPT Anh Việt  Hàng   đã về đủ
39 M48T08-100PC1 Hàng   mới, chính hãng ST 2 DONGPT Anh Việt  Hàng   đã về đủ
40 BTS4141N Infineon 400 DONGPT Anh Việt  Hàng   đã về đủ
41 X050F-2 Lưu   ý vỏ sắt, cầu chì tự phục hồi  0.5A 60V 300 DONGPT Anh Việt  Hàng   đã về đủ
42 A3946KLB 10 KHOATHV Anh   Sang Hàng   đã về đủ
43 TMS320P15NL Hàng   đổi cho khách 1 KHOATHV Anh   Tri Hàng   đã về đủ
44 ZGA20RU1100i Thông   số: 12V-5rpm TQ 100 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
45  S125DLR màu   đỏ,220V  Q-light  1
         LOANTT 
Anh   Nghĩa Hàng   đã về đủ
46 ST45B-BZ324RAG ĐÈN 3 TẦNG CÓ CÒI Q-LIGHT 2 DONGPT Anh   Lưu Hàng   đã về đủ
47 Đèn   mẫu 1
48 Băng   dính to đóng hàng 14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *