HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 06062016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 06/06/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Chú ý
1 lõi   PC13/5/5  yêu cầu mài
    0,2 đến 0,3mm
4224 LOANTT Chú Minh Hàng đã về đủ
2 lõi   PC13/5/5  loại chưa mài 4224 LOANTT Chú Minh Hàng đã về đủ
3 khung loại PC13/5/5 4224 LOANTT Chú Minh Hàng đã về đủ
4 Thanh   nhiệt Phi   8 x L60mm 110v/120w dây khoảng 500mm  (   không có sensor ) Trung   Quốc 5 DUNGLT A   TuẤN  Hàng đã về đủ
5 现货直销   电压显示表 指针表 BE-96 DC300V 直流电压表
  loại DC V 300V
Mua   theo link khách gửi
  3
AnhTQ Anh   Nam Hàng đã về đủ
6 现货直销   电压显示表 指针表 BE-96 DC300V 直流电压表 loại   DC A 2000A,75mV Mua   theo link khách gửi 2 AnhTQ Anh   Nam Hàng đã về đủ
7 39型   电流表 分流器 1500A 2000A 2500A 3000A / 75mV 直流分流器 loại   2000A/75mV Mua   theo link khách gửi 2 AnhTQ Anh   Nam Hàng đã về đủ
8 电动推杆   升降器12V24V 150MM 电动缸 直线直流电机 电动伸缩杆 24V   150mm Mua   theo link khách gửi 2 AnhTQ Anh   Nam Hàng đã về đủ
9 L-4060VH/2ID Hàng   element 8 LOANTT Anh Mạnh Hàng đã về đủ
10 L-4060VH/2GD Hàng   element 8 LOANTT Anh Mạnh Hàng đã về đủ
11 E3ZG-T61-S   2M 1   bộ = 1 thu + 1 phát
    (Mua đúng hàng mẫu về ngày 14/3/2016)
Omron 1 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
12 TG2511-06 Điện   áp 24VDC STNC 85 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
13 EE-SX671-WR   1M Trung   Quốc 28 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
14 MGPM16-30Z  SMC  30 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
15 MXS20L-30AS  SMC  10 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
16 MHZ2-16D  Mua đúng chính hãng, đúng mã hàng  SMC 10 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
17 G100-8T Đế   van dùng cho van TG2511-06, 8 cổng
    Gắn được 8 van TG2511-06
STNC 5 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
18 G100-9T Đế   van dùng cho van TG2511-06, 9 cổng
    Gắn được 9 van TG2511-06
STNC 5 DUNGLT Hàng đã về đủ
19 E3FA-DN11 Hàng   mới 100%, nguồn cung cấp 10-30VDC Omron 32 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
20 SA50A 1   bộ gồm:
    – 1 đầu cảm biến (đầu cảm biến nhiệt độ trong khoảng 0-500 độ C)
     – 1 bộ hiển thị nhiệt độ kích thước 48*48 mm
Trung   Quốc 30 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
21 A20B-1007-0920 Lưu   ý: lấy hàng chính hãng chữ màu vàng. Do mặt hàng này có hàng nhái chữ trắng Fanuc 10 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ