HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 06062016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 06/06/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx SL Nhân viên Khách hàng Chú ý
1 lõi   PC13/5/5  yêu cầu mài
    0,2 đến 0,3mm
4224 LOANTT Chú Minh Hàng đã về đủ
2 lõi   PC13/5/5  loại chưa mài 4224 LOANTT Chú Minh Hàng đã về đủ
3 khung loại PC13/5/5 4224 LOANTT Chú Minh Hàng đã về đủ
4 Thanh   nhiệt Phi   8 x L60mm 110v/120w dây khoảng 500mm  (   không có sensor ) Trung   Quốc 5 DUNGLT A   TuẤN  Hàng đã về đủ
5 现货直销   电压显示表 指针表 BE-96 DC300V 直流电压表
  loại DC V 300V
Mua   theo link khách gửi
  3
AnhTQ Anh   Nam Hàng đã về đủ
6 现货直销   电压显示表 指针表 BE-96 DC300V 直流电压表 loại   DC A 2000A,75mV Mua   theo link khách gửi 2 AnhTQ Anh   Nam Hàng đã về đủ
7 39型   电流表 分流器 1500A 2000A 2500A 3000A / 75mV 直流分流器 loại   2000A/75mV Mua   theo link khách gửi 2 AnhTQ Anh   Nam Hàng đã về đủ
8 电动推杆   升降器12V24V 150MM 电动缸 直线直流电机 电动伸缩杆 24V   150mm Mua   theo link khách gửi 2 AnhTQ Anh   Nam Hàng đã về đủ
9 L-4060VH/2ID Hàng   element 8 LOANTT Anh Mạnh Hàng đã về đủ
10 L-4060VH/2GD Hàng   element 8 LOANTT Anh Mạnh Hàng đã về đủ
11 E3ZG-T61-S   2M 1   bộ = 1 thu + 1 phát
    (Mua đúng hàng mẫu về ngày 14/3/2016)
Omron 1 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
12 TG2511-06 Điện   áp 24VDC STNC 85 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
13 EE-SX671-WR   1M Trung   Quốc 28 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
14 MGPM16-30Z  SMC  30 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
15 MXS20L-30AS  SMC  10 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
16 MHZ2-16D  Mua đúng chính hãng, đúng mã hàng  SMC 10 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
17 G100-8T Đế   van dùng cho van TG2511-06, 8 cổng
    Gắn được 8 van TG2511-06
STNC 5 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
18 G100-9T Đế   van dùng cho van TG2511-06, 9 cổng
    Gắn được 9 van TG2511-06
STNC 5 DUNGLT Hàng đã về đủ
19 E3FA-DN11 Hàng   mới 100%, nguồn cung cấp 10-30VDC Omron 32 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
20 SA50A 1   bộ gồm:
    – 1 đầu cảm biến (đầu cảm biến nhiệt độ trong khoảng 0-500 độ C)
     – 1 bộ hiển thị nhiệt độ kích thước 48*48 mm
Trung   Quốc 30 DUNGLT PMTT Hàng đã về đủ
21 A20B-1007-0920 Lưu   ý: lấy hàng chính hãng chữ màu vàng. Do mặt hàng này có hàng nhái chữ trắng Fanuc 10 KHOATHV Anh   Hào Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *