Hàng Trung Quốc mới về ngày 10/10/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 10/10/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 Tụ   điện Thông   số: 104J-2KV, Kích thước: 16x26x33mm, Lâm xác nhận lại giá 13/09/2016 TQ DIP
              1,000
KHOATHV Anh   Thành Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay