HÀNG TRUNG QUỐC MỚI VỀ NGÀY 2907


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 29/07/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 YSWF68L35P2-360N-300 Dùng   để hút khí lạnh trong dàn lạnh
                    1
DUNGLT A   TRUNG   Hàng đã về đủ, hàng về khác mã khách đặt:   YSWF65L35P2-360N-300 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *