Hàng Trung Quốc mới về ngày 30/10/2016


  DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 30/10/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng SL Kiểm Tra
1 LSE240D12 Rated Current   12A, 240VAC, 20-28VDC Crydom SIP-4
                3
KHOATHV Trâm  Hàng   về đủ
2 LCD   Sharp LQ10D368 Yêu   cầu hàng Chính hãng mới 100% SHARP Đặt   gần nhất 27/7/2016 2  LOANTT   Anh Nguyện  Hàng về đủ
3 FX1N-60MR-001 Yêu   cầu hàng Chính hãng mới 100% MITSUBISHI Đặt   gần nhất 09/12/2014 5  LOANTT   Anh Nguyện  Hàng về đủ
4 FX1N-60MT-001
  Yêu cầu hàng Chính hãng mới 100%
MITSUBISHI Đặt   gần nhất 09/12/2014 4  LOANTT   Anh Nguyện  Hàng về đủ
5 LCD2004 Nền   xanh dương, chữ trắng, 4 dòng x 20 ký tự, điện áp 5V 34 Dinhttk Anh Hoàng Anh Hàng về đủ
6 DS3487N logic16   USB 100M Saleae16 Mua theo link 1 Ducdt Anh  Nam Hàng về đủ
7 SIM800C Y chuẩn hàng giao mẫu ngày 21/09/2016 (50 chiếc) Simcom SMD 300 Dinhttk Anh Trường Hàng về đủ
8 A02B-0303-C120#T
  Yêu cầu hàng mới chính hãng
fanuc Bàn phím
  2
Loantt Anh Nguyện Hàng về đủ
9 AOZ   1282CI  (không   có đuôi -1) Alpha   & Omega Semiconductor SOT23-6L             25 Hàng về   đủ
10 AC-DC 220V-12V2A 82 Dinhttk Anh   Hoàng Anh Hàng về đủ
11 HT1621  Holtek – Taiwan LQFP48 20 Hàng về   đủ
12  MOD01490 (CH530) Màn   hình cảm ứng dùng cho điều hòa
    (Yêu cầu đặt nhà cung cấp cũ chất lượng tốt)
 đặt gần nhất 17/06/2015 5 Hàng về   đủ
13 Đèn led 48000 Hàng về   đủ
14 Bàn   phím chuẩn PS2 Không hiện ký   tự tiếng Trung trên phím 40 Dinhttk Anh   Hoàng Anh Hàng về đủ
15 Pin bộ đàm anh sơn 5 Hàng về   đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *