HÀNG TRUNG QUỐC VỀ 04/06/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 04/06/2016
STT Tên linh kiện     Chú giải Hãng sx
  SL
Nhân viên Khách hàng SL Kiểm Tra Chú ý
1 WS-C2950T-48-SI Mua   theo nhà cung cấp khách chỉ định, như Proforma Invoice đính kèm SHENZHEN   BO-NET TECHNOLOGY CO.,LTD 10 AnhTQ Anh   Phong  Hàng   đã về đủ
2 WS-C2950G-48-EI Mua theo nhà   cung cấp khách chỉ định, như Proforma Invoice đính kèm SHENZHEN   BO-NET TECHNOLOGY CO.,LTD 10 AnhTQ Anh Phong  Hàng   đã về đủ
3 A04819974  Lọc dầu, Bảo   hành 3500 giờ sử dụng. Hàng TQ sản xuất CompAir 4 KHOATHV Chị Cúc Hàng   đã về đủ
4 A11381974 Lọc   dầu, Bảo hành 3500 giờ sử dụng. Hàng TQ sản xuất CompAir 1 KHOATHV Hàng   đã về đủ
5 A13010174 Lọc   dầu, Bảo hành 3500 giờ sử dụng. Hàng TQ sản xuất CompAir 1 KHOATHV Hàng   đã về đủ
6 A10525274 Lọc   dầu, Bảo hành 3500 giờ sử dụng. Hàng TQ sản xuất CompAir 2 KHOATHV Hàng   đã về đủ
7 42L6-V Đồng   hồ đo thông số: 0-500V, KT: 120x120mm, Bảo hành 1 năm, A   Núi xác nhận lại qua mail ngày 20/05/2016 Trung   Quốc 5 KHOATHV Anh Quỳnh Hàng   đã về đủ
8  42L6 Đồng   hồ đo thông số: DC 50A, 0-50A, KT: 120x120mm, Tỉ số 50/5, , Bảo hành 1 năm Trung   Quốc 5 KHOATHV Hàng   đã về đủ
9 42C3-A Đồng   hồ đo thông số: DC 100A, 0-100A, KT: 120x120mm, 75mV, , Bảo hành 1 năm Trung   Quốc 5 KHOATHV Hàng   đã về đủ
10 DJR   220VAC-100W  Điện   trở sấy tủ điện, bảo hành 3 tháng Trung   Quốc 30 KHOATHV Hàng   đã về đủ
11 835-1A-B-C 12VDC, 10A Trung   Quốc              10 DUNGLT A   VƯỢNG  Hàng   đã về đủ
12 600-896
  RS Pro 6 Piece Punch Set, 47; 57; 67 mm

  3
DUNGLT Anh Sang Hàng   về thừa 20 con
13 GORDAK   952 Máy   khò nhiệt và hàn thiếc 1 bộ sẽ có thêm các đầu khò GORDAK 1 KHOATHV Anh   Kỳ Hàng   đã về đủ
14 Tụ hóa điện   phân: 4.7uf/16v  Trung Quốc 20 DUNGLT A Tuấn  Hàng   đã về đủ
15 Tụ hóa điện   phân 1uf/25v  Trung   Quốc
  20
DUNGLT A   Tuấn  Hàng   đã về đủ
16 Điện   trở 220R 1/2W 0.5W 2010 
  SMD
KOA
              1,000
DONGPT Anh   Trung  Hàng   đã về đủ
17 Điện trở 2,7k 1/4 W
  1/4W sai số 5%

  2000
LOANTT Chú Minh Hàng   đã về đủ
18 điện trở 1,5 ohm 1/4W 1/4W   sai số 5% 2000 LOANTT Chú Minh Hàng   đã về đủ
19 Chân   gá mạch in schroff  60807181 pcb
  20
AnhTQ Anh Việt Hàng   đã về đủ
20 Khóa   mặt schroff IEL 20817622 mua   đúng loại như khách chỉ định 20 AnhTQ Anh   Việt Hàng   đã về đủ
21  UTE1010B
  hàng chính hãng,full box 
UNI-T
                     1
DONGPT Anh   nam Hàng   đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *