Hàng Trung Quốc về ngày 05/04/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 05/04/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 Cút góc xoay  Cút   góc xoay được 3/8″ ( 2 đầu ren 3/8″ )
    xin mẫu 1 chiếc cho khách test thử
4 Loantt Anh Hoàng Hàng   đã về đủ
2 MTC160A1600V SCR Saishemok Chiếc             10 KHOATHV Cam  Hàng đã về đủ
3 PS20660-RZ Module MITSUBISHI             10 HUYVN Anh   Quý  Hàng đã về đủ 
4 SIM7100E   EVB bảo   hành 1 năm SIMCOM Board 2 KHOATHV Anh   Phương Hàng   đã về đủ
5 KCS057QV1AJ-G23 Hàng   chính hãng đã qua sử dụng, bảo hành 3 tháng, made in Japan, đã nhập nhiều lần LCD 1 KHOATHV Anh   Chúc Hàng   đã về đủ
6 LCD   Sharp LQ10D368 Yêu   cầu hàng chính hãng mới 100% SHARP đặt   gần nhất 08/10/2016 6 LOANTT  Anh Nguyện  Hàng đã về đủ
7 LQ084V1DG21 Sharp 3 LOANTT Anh   Nguyện Hàng   đã về đủ
8 MD820TT00-C1 Casio 3 LOANTT Anh   Nguyện Hàng đã về đủ
9 LM641836 Yêu   cầu hàng chính hãng mới 100% SHARP đặt   gần nhất ngày 26/01/2016 1 LOANTT Anh   Nguyện Hàng đã về đủ
10 BNC   to Banana plug cable Q9 Dài   1,5 mét TQ           100 NINHNV CHÚ   BÌNH Hàng đã về đủ
11 Pin   9V GP TQ             50 NINHNV CHÚ   BÌNH Hàng đã về đủ
12 MD8   mini Cáp   mini 2 đầu, 8 chân đực,dài 1.5m TQ             30 NINHNV CHÚ   BÌNH Hàng đã về đủ
13 2N6052 12A   100V/150W PNP On TO-3 10 KHOATHV Anh   Sang Hàng đã về đủ
14 Camera:
    module 5MP OV5640 
              1 NINHNV Anh   Dự Hàng đã về đủ
15 PC410L chiếc             50 Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *