Hàng Trung Quốc về ngày 08/06/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 08/06/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Ghi chú
1 MXS20L-30AS      SMC  20 Dong PT CKCX Hàng đã về đủ
2 NPXM-2012D0

Điện áp:
24VDC – Pt100:
 0÷200

NewPWR 1 Khoa HV Chị Ly Hàng đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay