Hàng Trung Quốc về ngày 12/05/2016

DANH SÁCH HÀNG HÀNG TQ VỀ NGÀY 12/05/2016
STT Tên linh kiện Chú   giải Hãng sx Hình ảnh SL Nhân viên Khách hàng Chú ý
1 6-GFM-105F Ắc   quy 12V-100Ah, Loại ắc quy kín Narada   (Trung Quốc sản xuất) blob.png 4 Khoathv Anh   Quỳnh Hàng   đã về đủ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay
Chat ngay