Hàng Trung Quốc về ngày 13/07/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 13/07/2017
STT Tên linh kiện Chú giải Hãng sx Kiểu SL Nhân viên

Khách

hàng

Ghi chú
1 6MBP40VAA060-51 Yêu cầu hàng Chính hãng mới 100% Fuji 10  LOANTT 

 Anh

Nguyện 

Hàng đã về đủ 
2 NL6448AC30-10 cũ đã qua sử dụng bảo hành 3 tháng  NEC LCD               1 KHOATHV

Anh

Chúc

Hàng đã về đủ 
3 LM64P101 bảo hành 1 năm, Đã từng nhập HCM_28112016_TQ Sharp LCD             10 KHOATHV Anh Hào Hàng đã về đủ 
4 PIN   lithium Pin lithium 3.7V 2600maH, kích thước 114046 15 NINHNV Em Dự Hàng đã về đủ 
5 A20B-1007-0930 Yêu cầu hàng Chính hãng mới 100% Fanuc 10  LOANTT 

 Anh

Nguyện 

Hàng đã về đủ 
6 FX1N-60MT-001 Yêu cầu hàng Chính hãng mới 100% MITSUBISHI  Đặt gần nhất 07/12/2016 5  LOANTT 

Anh

Nguyện 

Hàng đã về đủ 
7 FX1N-60MR-001 Yêu cầu hàng Chính hãng mới 100% MITSUBISHI  Đặt gần nhất 07/12/2016 4  LOANTT 

Anh

Nguyện 

Hàng đã về đủ 
8 TOP246R TO-263             20 KHOATHV

Anh

Hiển

Hàng đã về đủ 
9 P6SMB200AT3G On SMB             50 KHOATHV

Anh

Hiển

Hàng đã về đủ 
10 P6SMB100AT3G On SMB             50 KHOATHV

Anh

Hiển

Hàng đã về đủ 
11 U620T On TO-252             20 KHOATHV

Anh

Hiển

Hàng đã về đủ 
12 MURS160T3G On SMB             50 KHOATHV

Anh

Hiển

Hàng đã về đủ 
13 ATMEGA64A-AU Hàng mới chính hãng Atmel QFP-64             30 KHOATHV

Anh

Dương

Hàng đã về đủ 
14 LM2575HVT-5.0 Hàng mới chính hãng National TO220-5             30 KHOATHV

Anh

Dương

Hàng đã về đủ 
15 LM324N Hàng mới chính hãng TI DIP-14           400 KHOATHV

Anh

Dương

Hàng đã về đủ 
16 IR2233JPBF IC DRIVER BRIDGE 3PHASE 44PLCC Infineon   Technologies 44PLCC 50 HUYVN ANH TƯ Hàng đã về đủ