Hàng Trung Quốc về ngày 19&21/03/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 19&21/03/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 Horizonat truss 300*400mm*3m Material:   aluminum alloy 6061 T6, main tube:50*3mm,horizal tube:50*2mm,bracing: 25*2mm 12 Hàng đã về đủ
2 Horizonat   truss 300*400mm*2m 12 Hàng đã về đủ
3 Pillar truss 350*350mm*3m Material:   aluminum alloy 6061 T6, main tube:50*3mm,horizal tube:50*2mm,bracing: 25*2mm 24 Hàng đã về đủ
4 Pillar truss 350*350mm*2m 12 Hàng đã về đủ
5 Pillar truss 350*350mm*1m 6 Hàng đã về đủ
6 Hinge section 350*350mm*1m Material:   aluminum alloy 6061 T6, main tube:50*3mm,horizal tube:50*2mm,bracing: 25*2mm,   with 4 hinge 6 Hàng đã về đủ
7 Sleeve block 550*550*500mm Material:   aluminum alloy 6061 T6 8 Hàng đã về đủ
8 Basement 800*800*100mm Steel 8 Hàng đã về đủ
9 Top section 220*100*550mm Steel 8 Hàng đã về đủ
10 Long outrigger 1m , 2m Material:   aluminum alloy 6061 T6 32 Hàng đã về đủ
11 Accessories hinge 24 Hàng đã về đủ
12 coupler 268 Hàng đã về đủ
13 pin 807 Hàng về thừa 67 pcs
14 R-pin
   
830 Hàng về thừa 90 pcs
15 VJ1210A150JBEAT4X CAP CER 15PF 500V NP0 1210 11 Hàng đã về đủ
16 2P4M Hàng mẫu cho Tp HCM 100 Hàng đã về đủ
17 E13 Hàng mẫu cho Loan-Minh 9 Hàng đã về đủ
18 1N34A Hàng đổi cho khách DO-7 200 KHOATHV Anh Tri Hàng đã về đủ
19
Module Led P4 full color indoor
Để sx MH Led P4 KT: 4096x2304mm (16×18 module P4)
   
289 AnhTQ Anh   Sơn Hàng về thừa 1 pcs
20 Nguồn 5V40A 48 AnhTQ Anh   Sơn Hàng đã về đủ
21 Card phát LYX 802 1 AnhTQ Anh   Sơn Hàng đã về đủ
22 Card nhận LYX908 8 AnhTQ Anh   Sơn Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *