Hàng Trung Quốc về ngày 20/05/2017

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 20/05/2017
STT Tên   linh kiện Chú   giải Hãng   sx Kiểu SL Nhân   viên Khách   hàng Ghi chú
1 HFS-25 FLOW   SWITCH Rate 0~10 bar  Elecall                    3 KHOATHV Hà  Hàng   đã về đủ
2 E50S8-360-6-L-5 ENCODER   SVDC+5% Resolution 360 Autonics                    4 KHOATHV Hà  Hàng đã về đủ
3 HWK23 5-250V   DC/AC ; 1:100MA cảm   biến                  10 HUYVN ANH   VIÊN  Hàng đã về đủ 
4 ZP-300AR-800V GENERAL   DIODE ZP A 800V-300A, Include: Bolt China                  10 KHOATHV Hà  Hàng đã về đủ
5 SE350 SE-350 TQ 10 LoanTT Anh Hoàn Hàng   đã về đủ
6 3M 10350 Hàng   mới 18 Phạm   Thị Đông Anh Tài Hàng đã về đủ
7 AD7847AN IC Analog   Devices DIP-24 2 HUYVN ANH   CƯỜNG Hàng   đã về đủ
8 M54532P IC Mitsubishi DIP-16 10 HUYVN ANH   CƯỜNG Hàng đã về đủ
9 ZS1R5   2405 DC-DC   CONVERTER COSEL 10 HUYVN ANH   CƯỜNG Hàng   đã về đủ
10 ZS6   2405 DC-DC   CONVERTER COSEL 10 HUYVN ANH   CƯỜNG Hàng đã về đủ
11 CX-411 bộ   gồm: đầu phát và thu (CX-411E+CX-411D) Panasonic 1 KHOATHV Anh   Trường Hàng đã về đủ
12 NW3P16-42C FUJI                    1 HUYVN ANH  TUẤN ANH Hàng đã về đủ
13 ZW6   2415 DC-DC   CONVERTER COSEL 10 HUYVN ANH   CƯỜNG Hàng   đã về đủ
14 HF46F-24-HS1 Relay   24V 5A 5 chân HF DIP             1,000 Dongpt Anh   Việt Hàng   đã về đủ
15 GMC-220  Coil 110VAC , yêu cầu mua hàng chính hãng LS 2 Loantt anh Hào Hàng   đã về đủ
16 HSD070I651 không   có cảm ứng, bảo hành 1 năm Trung   Quốc LCD                    5 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng   đã về đủ
17 HSD070I651 không   có cảm ứng, bảo hành 1 năm Trung   Quốc LCD                    5 KHOATHV Anh   Hiếu Hàng   đã về đủ
18 Đầu   cose Dùng   cho KF2510-5P và KF2510-10P TQ           20,000 KHOATHV Anh   Hùng Hàng   đã về đủ
19 Hàng   mẫu Bobin 20 LoanTT Chú   Minh Hàng   đã về đủ