Hàng Trung Quốc về ngày 21/04/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 21/04/2016
STT Tên   linh kiện Chú   giải SL Nhân   viên Khách   hàng Chú ý
1 HA7102CS
   
Card type GEPON OLT, work with HA7000 rack;
    2 SFP PON ports (price with SFP
    2-uplink RJ45 interface 10/100/1000Mbps;
    1-console port;
    1-RJ45 management port 10/100M; support CLI,GUI
2 AnhTQ Anh Phong  Hàng đã về đủ
2 HA401
   
GEPON ONU,TK3715, one SC optical interface, one 10/100Mbps   RJ45
    interface,external power DC12V, plastic casing
50 AnhTQ Anh Phong  Hàng đã về đủ
3 HA401G
   
GEPON ONU,TK3715, one SC optical interface, one   10/100/1000Mbps
    RJ45 interface,external power DC12V, plastic casing
20 AnhTQ Anh Phong  Hàng đã về đủ
4 WS-C2950T-24-SI 3 AnhTQ Anh Phong  Hàng mới về 3 cái, còn thiếu 7 cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *