Hàng Trung Quốc về ngày 23/03/2016

DANH SÁCH HÀNG TQ VỀ NGÀY 23/03/2016
STT Tên linh kiện Chú giải Kiểu SL Nhân viên Khách hàng Chú ý
1 UF 3010 Thông số: 3A-1000V D0-201 20 KHOATHV Anh   Minh Hàng đã về đủ
2 ACT4070YH SOP-8 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng đã về đủ
3 LTC1148HV SOP-14 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng đã về đủ
4 SFS9634 TO-220 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng đã về đủ
5 SAA3004P Hàng mới DIP      10 DONGPT Anh   Tuấn Hàng đã về đủ
6 UK 5-HESILED 24 50 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
7 1201442 E/UK 50 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
8  UK 3N Nhãn trắng gắn lên cầu đấu, 1 strip dùng cho 10 cầu đấu 15 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
9  UK 5N Nhãn trắng gắn lên cầu đấu, 1 strip dùng cho 10 cầu đấu 15 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
10 FBRI 10-5N  Bridge cho cầu nối UK 3N 10 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
11 FBI 10-6  Bridge cho cầu nối UK 5N 10 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
12 3010013 UKH 95 Terminal block 35-95 mm², dòng 232A, rộng 25 mm 30 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
13 UKK 3 Cầu nối dây 2 tầng cho dây 2.5mm², rộng 5.2mm, màu xám 100 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
14 UKK 5 Cầu nối dây 2 tầng cho dây 4mm², rộng 6.2mm, màu xám 100 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
15 D-UK4/10 Nắp che D-UK 4/10 dùng cho cầu đấu UK 3N, UK 5N 300 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
16 CD-UK 3N Cầu đấu 150 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
17 CD-UK 5N Cầu đấu 150 KHOATHV C.   Quỳnh Hàng đã về đủ
18  S125DLR màu đỏ,220 11    LOANTT  Anh   Nghĩa Hàng đã về đủ
19 ITS4880R Lần gần nhất anh Báo cho Dung 30/9 hàng dùng OK SSOP36 200 Dongpt Anh   Việt Hàng đã về đủ
20 TPS2543RTET Data 16WQFN 25 Dongpt Anh   Việt Hàng đã về đủ
21 GIPS20K60 Cắm 1 AnhTQ Anh   Nguyễn Quang Hàng đã về đủ
22 SFH617A-3 Hàng đổi DIP-4 20 THANGTV Anh   Minh Hàng đã về đủ
23 ZGA20RU1100i Thông số: 12V-5rpm 10 KHOATHV Anh   Hùng Hàng đã về đủ
24 ER17330v/ 3.6V 10 KHOATHV Hàng đã về đủ
25 IRFP150N 3 HOAITTT Anh   Tuấn Hàng đã về đủ
26 IR2117S 3 HOAITTT Hàng đã về đủ
27 UG30DPT 3 HOAITTT Hàng đã về đủ
28 3110KL-04W-B70 Hàng bù số vị vỡ khi vận chuyển 2 LOANTT Anh   Công Giáp Hàng đã về đủ
29 Điện trở Loại 10K-80W 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng đã về đủ
30 Điện trở Loại 220Ohm-80W 10 KHOATHV Anh   Minh Hàng đã về đủ
31 USB 1TB  1 Chị   Phượng Hàng đã về đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *